Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus

 • Koulutus alkaa: Syksy 2021
 • Opetuskieli: suomi,
 • Opetusaika: Iltaopetus, Viikonloppuopetus,
 • Opetustapa: Lähiopetus,
 • Opiskelumuoto: Ohjattu opiskelu, Itsenäinen opiskelu, Monimuoto-opetus,
 • Koulutuksen laajuus: 240 opintopistettä
 • Suunniteltu kesto: 4 vuotta
 • Maksullinen: euroa Ei
 • Tutkintonimikkeet:
  • Insinööri (AMK)
Kuvaus saatavilla myös:

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa valmennetaan osaajia, joille on kysyntää Vaasan seudun teknologiateollisuudessa – julkisen sektorin tarpeita unohtamatta.  Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään muun muassa kestävään energiantuotantoon, voimalaitostekniikkaan, projektinhallintaan sekä tekniseen myyntiin ja markkinointiin. Ympäristötekniikassa paneudutaan yhdyskunnan perustoimintoihin ja niiden monipuolisiin teknisiin ratkaisuihin, kuten kunnallistekniikkaan, vesi- ja jätehuoltoon, ympäristösuunnitteluun sekä teollisuuden ympäristöasioiden hallintaan.

Koulutuksen opetuskieli on suomi

Katso energia- ja ympäristötekniikan opetussuunnitelma

Opiskelu on aktiivista energia- ja ympäristötekniikan ongelmien ratkomista ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella, ja se perehdyttääkin tulevat insinöörit alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Koulutus on suunniteltu yhdessä työelämän kanssa vastaamaan mahdollisimman hyvin alan jatkuvasti muuttuviin haasteisiin, ja alan tehtäviin perehdytäänkin yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa.

Opintojen kesto noin 4 vuotta. Lähiopetusta perjantaisin klo 12.15–20.00 ja lauantaisin klo 8.00–16.00.

Perus- ja ammattiopinnot

 • Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet
 • Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys

Suuntaavat ammattiopinnot

 • Ympäristötekniikka
 • Energiatekniikka
 • Projektiopinnot

 

Lisäksi opintoihin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, työharjoittelu sekä opinnäytetyö.

 

Lisätietoja alan ammateista ja työllisyydestä saat VAMK:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.puv.fi/fi/professional/amk/ymparistoteknologia/ala_ja_ammatit/

 • Ympäristötarkastaja
 • Projektipäällikkö (muu tekninen ala)
 • Tuotantopäällikkö
 • Myynti-insinööri
 • Laatuinsinööri (muut tekniset alat)

240 op, insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto

Kansainvälisyys sekä monikielisyys ja -kulttuurisuus ovat kiinteä osa Vaasan ammattikorkeakoulun opetusta ja päivittäistä toimintaa.

Kahdessa käynnissä olevassa englanninkielisessä koulutuksessamme opiskelee vuosittain noin 400 ulkomaalaista opiskelijaa, vastaavasti ulkomaille vaihto-opiskeluun tai työharjoitteluun lähtee noin 180 omaa opiskelijaamme.

Ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat tuovat oman lisävärinsä opiskeluun. Myös oma henkilöstömme osallistuu aktiivisesti ulkomaan opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin.

VAMK palvelee työelämää tehokkaasti varmistamalla opiskelijoidensa ja opettajiensa tasokkaan, monialaisen käytännön ja teoreettisen osaamisen sekä huolehtimalla työelämän tarpeisiin nopeasti joustavasta soveltavasta tutkimus- ja palvelutoiminnasta.

Vakiintunut yhteys työelämään on olennainen osa VAMKin toimintaa. Kehitämme koulutuksiamme, kartoitamme opintoja tukevia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita sekä teemme soveltavaa tutkimus- ja palvelutoimintaa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia. Opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, ammattikorkeakoulu saa tärkeää ajantasaista palautetta ja tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoista innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Työelämän kilpailukykyä edistämme tehokkaasti myös erilaisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, palvelutoiminnalla sekä räätälöidyillä täydennyskoulutuksilla. Asiantuntijapalveluiden lisäksi VAMKin ajantasaiset laitteet ja tutkimustilat hyödyttävät yhteistyökumppaneitamme käytännön sovellusten käyttöönotossa tai testaamisessa.

Näyttötutkinnon yhteyshenkilö

Koulutuksen yhteyshenkilö


Hakijapalvelut
Sähköposti: hakijapalvelut(at)vamk.fi
Puhelin:

Kuvaus saatavilla myös:

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus

Korkeakoulujen kevään 2021 toinen yhteishaku ( 17.3.2021 klo 08:0031.3.2021 klo 15:00 )

AMK-valintakoe

Pääsykoe

AMK-valintakoe

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

AMK-valintakoe järjestetään 31.5 - 4.6.2021 välisenä aikana ja osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

Aika Paikka Kuvaus
Liite Toimitusosoite Toimitettava viimeistään

Valintatapa: AMK-valintakoe 50%, todistusvalinta 50% (50% YO / 50% amm.)

Hakijapalvelut, Vaasan ammattikorkeakoulu

Käyntiosoite:
Wolffintie 30

VAASA

Postiosoite:
Hakijapalvelut, Wolffintie 30

65200 VAASA

Sähköposti: hakijapalvelut(at)vamk.fi
Puhelin: 020 693 323
Faksi:
http://www.vamk.fiOppilaitoksen kuva
Kuvaus saatavilla myös:

VAMK kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia suomen ja englannin kielellä. Vahvuuksiamme ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen työelämään. Opiskelijoita on 3300, joista aikuisopiskelijoita on 570. Henkilöstöä on noin 200.

Opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulussa on seuraavilla koulutusaloilla:

 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • Tekniikan ja liikenteen ala
 • Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Ammattikorkeakoulun yleistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori. Ammattikorkeakoulussa on tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan koulutusalayksiköt, joiden lisäksi on tutkimus- ja palveluyksikkö, hallintoyksikkö sekä muotoilukeskus MUOVA.

Koulustarjonta ja hakeminen: vamk.fi/haku

 

 

Tietoa oppimisympäristöstä

Osaamaan kannustava oppimisympäristö

1.8.1996 toimintansa aloittanut Vaasan ammattikorkeakoulu sijaitsee läntisessä Suomessa keskellä Vaasan kaupunkia.

Vaasan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimustilat ovat ajanmukaisia ja korkeatasoisesti varustettuja. Tutkimuskeskus Technobothniassa tekniikan opiskelijat voivat perehtyä alan uusimpiin teknologisiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin. Alueen lukuisat kaksikieliset tai kansainväliset yritykset tarjoavat liiketalouden opiskelijoille monipuolisen harjoitteluympäristön. Harjoittelujaksot Vaasan keskussairaalassa, alueen terveysasemilla ja sosiaalialan eri palveluyksiköissä antavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille valmiudet siirtyä työelämään.

Korkeakoulukaupunkina, korkean teknologian vientiteollisuuden veturina ja matkailukeskuksena Vaasa tarjoaa korkeatasoisen, vireän ja kansainvälisen ympäristön ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille. Ajanmukainen, monipuolinen koulutusohjelmatarjonta, erinomaiset kansainväliset yhteydet sekä alueen verraten hyvä työllisyys ja harjoittelumahdollisuudet yhdessä Vaasan kaupungin palveluiden kanssa luovat Vaasan ammattikorkeakoululle vahvan, koko kaupungin laajuisen oppimisympäristön.

VAMKin opetuksessa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa, ja siinä sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia ja ongelmakeskeistä oppimista. Tiiviit yhteytemme Vaasan alueen työelämään tarjoavat opiskelijoille mielenkiintoisia projektiharjoituksia sekä opinnäytetöiden aiheita.

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, joka on entisöity huipputekniikan vaatimuksiin entiseen puuvillatehtaaseen. Tekniikan opiskelijat voivat perehtyä Technobothniassa alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.  Technobothnian nykyaikaiset tilat, laitteistot, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

 

 

Opetuksen vuosikello

VAMK:ssa opetus on jaettu kahteen lukukauteen; syys- ja kevätlukukauteen. Käytössä on jatkuva valmistuminen.

 

Hyvinvoiva VAMK on yhdenvertainen ja turvallinen yhteisö. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on avoin ja myönteinen vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri. VAMK tukee ja edistää opiskelijoiden terveyttä tarjoamalla kaikille opiskelijoille terveydenhoitaja- ja psykologipalveluita. Opiskeluun ja elämään liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä luottamuksellisesti oppilaitospastorin puoleen.

VAMKissa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kehittää opiskelijaterveydenhuoltoa ja psykososiaalisen tuen palveluita, suunnittelee ja organisoi opintojen etenemisessä erityisiä haasteita tai esteitä kohdanneiden opiskelijoiden tukea ja jalkauttaa toimintaan esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallia päihde- ja peliriippuvuusongelmien hoitamiseksi.

Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta sijoittuu Palosaaren kampukselle. Kiinteistöön on hyvät kulkureitit muualta kaupungista. Kiinteistöissä on inva-paikoitus kunnossa ja hissit löytyvät jokaisesta kerroksesta.

Normaalissa opinto-ohjauksessa hoidetaan myös vammaisten ohjaus. Opinto-ohjaaja hoitaa laajempaa ohjausta tarvitsevat opiskelijat ja tarvittaessa ollaan yhteydessä terveydenhoitajaan tai muihin asiantuntijoihin.

Opinto-ohjauksessa käytetään opiskelijakeskeistä toimintamallia, joka koostuu perusohjauksesta, syventävästä ohjauksesta sekä tiedotuksesta ja neuvonnasta. Perusohjaus on ryhmäohjausta, joka on kaikille opiskelijoille kuuluvaa systemaattista ohjausta sisältäen perehdyttävän opintojakson, tulokeskustelun ja kehityskeskustelut vuosittain. Perusohjausta hoitavat pääosin ryhmäohjaajat. Syventävästä ohjauksesta, mm. opintojen solmukohdissa vastaavat opinto-ohjaajat ja osastonjohtajat. Tiedostusta ja neuvontaa on tarjoilla amk:n verkkosivuilla ja opintotoimistoissa. Ryhmäohjaajat, opinto-ohjaajat, osastonjohtajat ja terveydenhoitajat toimivat yhteistyössä, jolloin opiskelijalle pyritään tarjoamaan riittävästi täsmäohjausta.

 

 

 

 

Tietoa elämisen kustannuksista

Lisätietoa VAMK:n tarjoamista opiskelijan hyvinvointipalveluista

Opiskelijaruokailu

Opiskelijaruokailun Palosaaren kampuksella hoitaa Juvenes. Lisätietoja juvenes.fi

Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja. Myös muualta kaupungista löytyy ateriatuen piirin kuuluvia ravintoloita.

Terveydenhuoltopalvelut

Opiskeluterveydenhuolto

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto. Ammattikorkeakoululle on nimetty omat terveydenhoitajat ja opiskelijat voivat käyttää Vaasan terveyskeskuksen palveluita. Lisätietoja löytyy osoitteesta:

http://www.puv.fi/study/opintososiaaliset_asiat/terveydenhuolto/

Tietoa asumisesta

VOAS - Vaasan opiskelija-asuntosäätiö täyttää vuosittain yli 3000 opiskelijan asumistarpeet Vaasassa. Edullisesti ja turvallisesti. Lähes kaikkien asuntojen vuokraan kuuluu tietoverkkoyhteys ja sähkö. Tiedät tasan tarkkaan mitä asuminen maksaa kuukaudessa, vältyt ylimääräisiltä menoilta ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. Vuokrasuhde on varma ja katto pysyy pään päällä kun hoidat omat vuokralaisen velvoitteesi.

 
VOAS

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö
Olympiakatu 3 B
65100 Vaasa 

Puh (06) 327 6511
Fax (06) 327 6538

Asuntotoimisto:
Aukioloajat:
ma-ti 10-17.00
ke-pe 10-15.30
Poikkeavat aukiolot uutiset osiossa

puh (06) 327 6530
asuntotoimisto@voas.fi

Oppilaitoksen omat sivut

Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö

Käyntiosoite:
Wolffintie 30

VAASA

Postiosoite:
Wolffintie 30

65200 VAASA

Sähköposti: hakijapalvelut(at)vamk.fi
Puhelin: 020 693 323
Faksi: