Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Aikuislukio

""

Kuka voi hakea aikuislukioon? | Miten ja missä voi opiskella? | Mitä aineita voi opiskella aikuislukiossa? | Opiskelijamaksu |

Aikuislukiossa voit suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon tai täydentää aikaisempia opintojasi.

Opiskelun aikana voit

 • korottaa arvosanoja
 • opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun
 • suorittaa lukion koko oppimäärän
 • suorittaa ylioppilastutkinnon tai täydentää tutkintoasi
 • suorittaa ylioppilastutkinnon vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta.

Saat lukion päättötodistuksen, kun olet suorittanut hyväksyttävästi koko oppimäärän. Jos lopetat opiskelun ennen kuin olet suorittanut koko oppimäärän, saat todistuksen suoritetuista opinnoista. Opettaja arvioi tietosi ja taitosi kunkin kurssin päätteeksi.

Miten haen aikuislukioon?

Aikuisten lukio-opintoihin haet suoraan oppilaitokseen. Opinnot voit aloittaa kesken lukukauden, mutta useimmat aloittavat opiskelun syys- tai kevätlukukauden alussa.

Kuka voi hakea aikuislukioon? 

Aikuislukiot on tarkoitettu aikuisille, ja siksi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias, jos tähtäät lukion koko oppimäärän suorittamiseen. Rehtori voi tehdä poikkeuksen alaikärajasta vain hakijaan liittyvästä erityisestä syystä.

Lukion pääsyvaatimuksena on perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen, tai opiskelijalla on oltava muuten riittävät edellytykset lukio-opintojen suorittamiseen.

Miten ja missä voin suorittaa lukio-opintoja aikuisena?

Aikuisena voit suorittaa lukio-opintoja

Voit opiskella myös yksityisopiskelijana ja etälukiossa. Aikuislukiossa voit opiskella myös töiden ohella. Jos suoritat lukio-opintoja kansanopistossa, niin opetus on yleensä järjestetty päivisin. Sekä aikuislukioissa että kansanopistoissa voit suorittaa koko lukion oppimäärän myös verkko-opiskeluna.

Mitä aineita voi opiskella aikuislukiossa?

Aikuislukiossa voit opiskella

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta (yleensä joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan)
 • toista kotimaista kieltä
 • vieraita kieliä
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • historiaa
 • yhteiskuntaoppia
 • matematiikkaa
 • fysiikkaa
 • kemiaa
 • biologiaa
 • maantiedettä
 • filosofiaa ja
 • psykologiaa.

Aikuisten lukiokoulutuksessa voit opiskella myös muita lukion oppiaineisiin kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia oppilaitoksen tarjonnan mukaan. Lisäksi voit saada opinto-ohjausta.

Opiskelijalla on oikeus saada aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankkimansa osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Niiden on vastattava opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opintojen suorittamisesta pitää olla todistus.

Mistä lukion oppimäärä koostuu?

Aikuisten lukion oppimäärä koostuu vähintään 44 kurssista. Jos aloitat opiskelut alle 18-vuotiaana, sinun on suoritettava vähintään 48 kurssia. Silloin sinun on opiskeltava kuvataidetta ja/tai musiikkia, liikuntaa ja terveystietoa yhteensä 4 kurssia.

Jos suoritat koko lukion oppimäärän, sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa aikaisemmat opintosi otetaan huomioon. Myös muualla hankittu osaaminen voidaan ottaa huomioon henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Lukuvuodessa on 5–6 jaksoa, joiden päätteeksi on koeviikko. Yhden jakson aikana voit suorittaa kurssin 1–6 oppiaineessa. Yhden kurssin laajuus on keskimäärin 28 tuntia.

Laajuus muuttuu syksyllä 2021 opintopisteiksi

Syksystä 2021 alkaen aikuisten lukiokoulutuksessa lukion oppimäärän laajuus on 88 opintopistettä. Yhtä opintopistettä kohden annetaan aikuisille tarkoitetussa koulutuksessa opetusta keskimäärin 9 tuntia 20 minuuttia. Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijoille. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja.

Voit opiskella neljänä iltana viikossa

Aikuislukioiden työviikko on yleensä neli-iltainen: maanantaista torstaihin. Samaa ainetta opetetaan yhden jakson aikana yleensä kahtena iltana viikossa. Joissakin aikuislukioissa on myös päiväopetusta.

Joissakin lukioissa yksittäisille opiskelijoille on mahdollista suorittaa lukiokoulutus aikuisten opetussuunnitelman perusteiden mukaan osallistumalla samoihin ryhmiin päiväsaikaan kuin nuoret lukiolaiset.

Lukion oppimäärä on suoritettava neljässä vuodessa. Lukion päätteeksi useimmat aikuislukiolaiset suorittavat myös ylioppilastutkinnon.

Opiskelutavat ovat

 • lähiopiskelu lukiossa oppitunneilla
 • itsenäisenä opiskeluna oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaan
 • monimuoto-opiskelu, jota toteutetaan verkko-opiskelun, erilaisten opintomateriaalien ja koululla tapahtuvan ohjauksen yhdistelmänä sekä
 • verkko-opiskelu, jossa suoritat kursseja itsenäisesti verkon välityksellä.

Opiskelijamaksu

Koko lukion oppimäärän suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään kurssi- tai lukuvuosikohtainen maksu. Yksityisoppilaiden maksuista saat tietoa suoraan oppilaitoksista.