Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon, voit hakea jatko-opintoihin yliopistoihin. Ammattikorkeakouluihin voit hakea, jos olet suorittanut lukion tai yliopppilastutkinnon.

Tutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kokeet eli ylioppilaskirjoitukset pidetään yhtä aikaa kaikissa lukioissa ja lukiokoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa.

Voit suorittaa ylioppilastutkinnon kokonaan yhdellä tutkintokerralla tai voit hajauttaa sen enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan.

Mistä ylioppilastutkinto koostuu?

Ylioppilastutkinnossa on suoritettava vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on pakollinen kaikille. Kolme muuta pakollista koetta voit valita seuraavista:

 • toisen kotimaisen kielen koe (suomi tai ruotsi)
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaalikoe

Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Pakollisten kokeiden lisäksi voit suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Ylioppilastutkintotodistuksen saat, kun olet suorittanut lukion koko oppimäärän tai ammatillisen tutkinnon sekä olet läpäissyt ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Ylioppilastutkintoon saa osallistua

 • lukiossa opiskeleva, kun on opiskellut kyseisen aineen pakolliset kurssit
 • jos reaaliaineessa ei ole yhtään pakollista kurssia, pitää opiskella ensin kaksi aineen lukiokurssia
 • jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, pitää opiskella ensin kolme sen kielen lukiokurssia
 • hyväksytyn tai hylätyn kokeen uusija
 • tutkinnon täydentäjä niissä aineissa, joiden kokeisiin ei ole aikaisemmin osallistunut tai jo suorittamansa aineen eritasoiseen kokeeseen
 • ulkomaisen lukion oppimäärän suorittanut
 • ammatillisen perustutkinnon suorittanut tai tutkintoa suorittava tietyin edellytyksin.

Ilmoittautuminen

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen voit uusia kerran.

Ilmoittaudut ylioppilastutkintoon lukion rehtorille kirjallisesti. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneilta peritään myös tutkintomaksu, joka koostuu perusmaksusta ja kustakin kokeesta perittävästä maksusta.

Tietoa maksuista ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.