Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Korkeakouluopinnot aikuisille

""

Ammattikorkeakoulu ι Yliopisto

Aikuiset voivat opiskella sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Molemmat järjestävät koulutuksia, joissa voi opiskella muun muassa lähiopetuksessa, etäopetuksessa tai  verkko-opintoina.

Opintoja töiden ohella

Aikuiskoulutuksessa voit yleensä opiskella töiden ohella. Lähiopetusta on vähemmän kuin nuorten koulutuksessa, ja sitä on myös iltaisin ja viikonloppuisin. Suuri osa opiskelusta on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu muun muassa itsenäistä etätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Joissakin korkeakouluissa tutkinnon voi suorittaa myös englanniksi.

Ammattikorkeakoulussa

Ammattikorkeakoulut järjestävät koulutusta aikuisille

  •     ammattikorkeakoulututkintoon johtavana koulutuksena
  •     ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavana koulutuksena
  •     avoimena ammattikorkeakouluopetuksena
  •     maksullisena täydennyskoulutuksena.

Ammattikorkeakoluissa on päivä- ja monimuotokoulutuksia. Päiväkoulutukset ovat kokopäiväopintoja, ja monimuotokoulutuksissa opiskelu töiden ohella on mahdollista. Koulutukset vastaavat toisiaan. Osa monimuotokoulutuksista on tarkoitettu niille, joilla on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon ja jonka he päivittävät opinnoillaan ammattikorkeakoulututkinnoksi. Merkittävin ero monimuoto- ja päiväkoulutuksessa ovat opetusjärjestelyt.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen opintoja voi jatkaa suorittamalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka on työelämälähtöinen toteutukseltaan aikuisille suunnattu tutkinto.

Hakeminen

Ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yleensä yhteishaussa. Joihinkin koulutuksiin on erillishaku. Jos olet suorittanut vähintään 60 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi avoimina opintoina, voit hakea ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi ammattikorkeakouluun.

Lue lisää ammattikorkeakouluopinnoista.

Ammattikorkeakoulujen erillishaut

Yliopistossa

Yliopistoissa aikuisille on tarjolla

  • yliopistotutkintoon johtavaa koulutusta
  • yliopistojen järjestämää täydennyskoulutusta (ml. erikoistumisopinnot) sekä
  • avoimen yliopiston opetusta.

Yliopistotutkintoihin johtavaan koulutukseen voi hakea normaalin opiskelijavalinnan kautta. Yhteishaussa haet yhdellä kertaa kaikkiin yliopistoihin. Erillishaussaa haet suoraan yhteen yliopiston koulutukseen.

Useilla aloilla on tarjolla työelämän tarpeisiin räätälöityjä maisteriohjelmia ja muuntokoulutusta, joihin haetaan erillisvalinnassa. Yliopistoissa voi suorittaa myös tieteellisiä jatko-opintoja (lisensiaatin ja tohtorin tutkinto).

Hakeminen

Yliopistojen tutkintoon johtaviin koulutuksiin haetaan yhteishaussa tai erillishaussa.

Jos olet suorittanut yliopiston vaatiman määrän opintopisteitä tutkintoon kuuluvia opintoja, esimerkiksi avoimina opintoina, voit hakea ns. avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, kun olet suorittanut  Vaadittavien opintopisteiden määrä vaihtelee eri yliopistoissa. 

Yliopistojen erillishaut

Palaa sivun alkuun.