Skip to content

Studieinfo.fi ja Studyinfo.fi palvelut eivät tällä hetkellä toimi! – Tjänsterna Studieinfo.fi och Studyinfo.fi fungerar inte för tillfället!  Selvitämme ongelman mahdollisimman pian – Vi utreder problemet så snabbt som möjligt.

Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona

Kaksi kokkiopiskelijaa seisoo opettajansa kanssa optusravintolassa. JKuva: Olli Häkämies

Ammatillinen perustutkinto antaa eväät alan työtehtäviin. Osoitat tutkinnossa ammattitaidon saavuttamisen ja alalle työllistymisen edellyttämät tiedot ja taidot.

Katso aikuisten ammatilliset perustutkinnot

Aikuiset suorittavat ensisijaisesti ammatilliset perustutkinnot näyttötutkintona. Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon nuorten koulutuksessa vain, jos sinulta puuttuu ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Ammatilliset perustutkinnot arvioidaan arvosanoin 1–3, joista 3 on kiitettävä, 2 on hyvä ja 1 tyydyttävä.

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa

  • näyttötutkintona – jos sinulla on työelämässä, aikaisemmissa opinnoissa  tai harrastuksissa hankittua osaamista
  • oppisopimuskoulutuksena
  • nuorten koulutuksena – jos sinulla ei ole aiempaa tutkintoa
  • työvoimakoulutuksena – tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille.

Jos suoritat tutkinnon näyttötutkintona, aikaisempi osaaminen otetaan huomioon tutkinnossa.

Jos olet jo hankkinut aikaisemmassa koulutuksessa, työssä tai harrastuksissa riittävän osaamisen ja taidot, voit suorittaa tutkinnon myös ilman koulutusta.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laajat ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osa-alueella.

Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatillisen  perustutkinnon suorittanut voi hakea jatko-opintoihin korkeakouluihin ja yliopistoihin.

Uravalmennuksesta oppisopimukseen

Frendi kertoi tällaisesta mahdollisuudesta. Tämä koulutusmalli on hyvä juuri siksi, ettei koko ajan olla koulun penkillä. Janne ja Ville opiskelevat oppisopimuksella kokeiksi ja työskentelevät kokkeina Santahaminan varuskunnassa. Katso lisää videolta…