Skip to content

Studieinfo.fi ja Studyinfo.fi palvelut eivät tällä hetkellä toimi! – Tjänsterna Studieinfo.fi och Studyinfo.fi fungerar inte för tillfället!  Selvitämme ongelman mahdollisimman pian – Vi utreder problemet så snabbt som möjligt.

Mikä on näyttötutkinto?

Mies ja nainen työskentelevät navetassa. Kuva: Olli Häkämies

Aikuisten ammatillisen tutkinnot voit suorittaa näyttötutkintona joustavasti käytännön töissä vaikka omalla työpaikalla.

Näyttötutkinnossa voit saada virallisen todistuksen ammattitaidostasi jopa ilman koulutusta. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Tutkinnon suorittaminen ja koulutuksesi henkilökohtaistetaan osaamisesi perusteella. Olennaista on se, että hallitset tutkinnon perusteissa esitetyt ammattitaitovaatimukset. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi kaikki suorittaa näyttötutkintona.

Katso videolta, miten suoritan näyttötutkinnon?

Näyttötutkinnolla osoitat työelämän vaatiman ammattitaidon, jonka olet voinut hankkia monella tapaa:

  • koulutuksessa
  • työelämässä
  • harrastuksissa.

Näyttötutkinnot ovat avoimia kaikille. Useimmat suorittavat näyttötutkinnon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksenjärjestäjä päättää valintaperusteista, eikä koulutukseen haettaessa ole muodollisia ikä-, työkokemus- tai koulutusvaatimuksia.

Näyttötutkinnon ja siihen valmistavan koulutuksen voi suorittaa työn ohella

Jos hallitset ammatin jo entuudestaan, voit osoittaa ammattitaitosi tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Henkilökohtaistettu tutkinnon suorittaminen

Jo koulutukseen haettaessa sinulle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan siten, että voit suorittaa näyttötutkinnon tutkinnon osa kerrallaan tutkintotilaisuuksissa oman henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaan.

Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon on laadittu omat tutkinnon perusteet, joissa määritellään

  • tutkinnossa vaadittava ammattitaito
  • tutkinnon osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat
  • ammattitaidon osoittamistavat sekä
  • tutkinnon arvioinnin yleiset perusteet.

Näyttötutkinnon arviointi

Koulutetut arvioijat arvioivat osaamisesi aidoissa työtilanteissa. Arvioijat edustavat työnantajaa, työntekijää ja opetusalaa. Arvioinnin painopiste on työn tekemisessä ja työssä toimimisessa. Olennainen osa arviointia on myös tutkinnon suorittajan itsearviointi.

Opetushallituksen nimeämä tutkintotoimikunta antaa todistuksen tutkinnnon ja tutkinnon osien suorituksista.

Katso video näyttötutkinnon arvioinnista

Lisätietoja

Lue lisää näyttötutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.