Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Työelämän passit ja kortit

""

Passit ja kortit ovat työelämän osaamistestejä. Useat korteista ovat lakisääteisiä, ja ne antavat sinulle luvan toimia ammatissa. Ennen passin tai kortin suorittamista osallistut tavallisesti koulutukseen, jonka päätteeksi on varsinainen testi. Testit ovat yleensä maksullisia, jos eivät kuulu ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Joissakin ammateissa ja työtehtävissä toimiminen edellyttää tiettyjen pätevyyksien ja lupien suorittamista. Nämä on mainittu ammatillisissa tutkinnon perusteissa. Lisätietoja ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellyistä pätevyyksistä löydät Opetushallituksen verkkosivuilta. Lisää pätevyyksiä päivitetään oph.fi-sivuille kevään aikana.

Tällä sivulla on esimerkkejä muutamista luvista ja pätevyyksistä.

Liikenne ja kuljetus
ADR-ajolupa | Henkilönostin-kortti | Tieturva 1 ja Tieturva 2

Matkailu- ja ravintola-ala, koti- ja laitostalous
Anniskelutesti ja anniskelupassi | Hygieniapassi | Matkailualan turvallisuuspassi

Tekniikka
Asbestipurkutyö | Henkilönostin-kortti  | Rakentamisen sertifikaatti | Panostajan pätevyyskirjat | Sähkötyöturvallisuus | Tulityökortti | Työturvallisuuskortti | Vesityökortti

Terveys ja hyvinvointi, ravitsemus- ja lääketiede
Ensiapukurssit | Palveluja kotiin -passi | Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Tieto- ja viestintätekniikka
ECDL-tietokoneen ajokortti | TIEKEN tutkinnot

Turvallisuus, pelastus ja suojelu
Järjestyksenvalvojakoulutus


ADR-ajolupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua ADR-ajolupakoetta.

Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, enintään 12 kuukautta aikaisemmin suoritettu vaarallisten aineiden ajolupaa varten annettu koulutus. Hyväksytysti suoritettu ADR-ajolupakoe on voimassa 6 kuukautta, jonka aikana ADR-ajolupa on haettava Ajovarman toimipisteestä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa (ADR-sopimusvaltiot).

Lue lisää ADR-luvista Liikenne ja viestintävirasto TRAFICOM:n sivuilla


Asbestipurkutyölupa

Asbestipurkutyötä saavat tehdä vain työntekijät, joille on myönnetty asbestipurkutyölupa. Asbestipurkutyölupa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, elinkeinonharjoittajalle, osakeyhtiölle, osuuskunnalle tai julkisyhteisölle.

Asbestipurkutyölupaa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Asbestipurkutyölupa myönnetään ensimmäistä kertaa haettaessa määräaikaisena yleensä kolmeksi vuodeksi. Lupa uusitaan hakemuksesta samoilla edellytyksillä kuten ensimmäisellä kerralla. Luvan hinta on 700 euroa.

Lue lisää asbestipurkutyöstä Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta 


Anniskelupassi

Alkoholilain tunteminen osoitetaan ravintola-alan oppilaitoksen antamalla todistuksella eli anniskelupassilla. Todistus myönnetään henkilölle, joka on suorittanut hyväksyttävästi alkoholilain ja sen valvonnan toimintatapojen tuntemista arvioivan kokeen. Kokeeseen voi osallistua myös ilman kokeen järjestävän oppilaitoksen koulutukseen osallistumista.

Lue lisää anniskelupassista Valviran sivuilta


Ensiapukurssit

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmassa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Koulutus antaa myös tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä. Ensiapukurssin hyväksytysti suorittanut saa tarvittaessa Suomen Punaisen Ristin kurssitodistuksen (EA I). EA1-kurssi on voimassa kolme vuotta.

Ensiavun jatkokurssi EA 2 (16 t) syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista. Jatkokurssille osallistuminen edellyttää voimassa olevaa EA 1 -todistusta.

EA 3 (42 t) -kursseilla syvennetään ja kartutetaan ensiaputietoj ja -taitoja. Kurssiin kuuluu myös toimintaharjoituksia, yhteistoiminta muiden auttajien kanssa  ja taktinen toiminta onnettomuustilanteissa.

Hätäensiapukurssilla saat valmiudet auttamiseen onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa.

Lue lisää ensiapukursseista Punaisen Ristin sivuilta


ECDL – Tietokoneen ajokortti (European computer driving license)

 • eKansalainen – tietokoneen peruskäytön tutkinto, jonka tavoitteena on saattaa tietoyhteiskunnan taidot jokaisen ulottuville.
 • ECDL perustutkinto – tutkinto työelämän tarpeisiin (sisältää seitsemän moduulia).
 • ECDL Start – osatutkinto, jossa on neljä vapaavalintaista osiota perustutkinnosta.
 • ECDL Advanced – jatkotutkinto, jonka voi suorittaa neljästä eri aihealueesta, joista jokainen muodostaa oman tutkintonsa.
 • ECDL Expert – sertifikaatti, joka myönnetään henkilölle, joka on suorittanut kaikki neljä erillistä ECDL Advanced -jatkotutkintoa.
 • IT Security -tietoturvatutkinto
 • CTP eli Certified Training Professional-kouluttajakoulutus
 • ECDL Health Supplement – Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinto.

ECDL-tutkintoja järjestävät ammatilliset oppilaitokset. Lisätietoja ajankohtaisista kursseista saa oppilaitosten verkkosivuilta.

Lisätietoja ECDL-ajokortista ECDL Finlandin sivuilla


Henkilönostin-kortti

Jos työssäsi käytät henkilönostimia, tarvitset henkilönostin-kortin. Sinun pitää suorittaa hyväksytysti kirjallinen koe ja ajotesti.

Käyttö- ja turvallisuuskoulutukseen kuuluu muun muassa

 • henkilönostinten käyttöä koskevat lait ja asetukset
 • eri henkilönostinmallien oikeaoppinen käyttö
 • turvalliset työskentelytavat
 • henkilönostimen päivittäinen tarkastus
 • henkilönostimen käyttöönotto ja pystytys eri ympäristöissä
 • käytännön harjoituksia eri nostinmalleilla (akkukäyttöiset saksilavat, dieselkäyttöiset saksilavat, kuukulkijat, hinattavat puomilavat).

Lisätietoja henkilönostinkortin suorittamisesta saat alan ammatillisista oppilaitoksista.


Hygieniapassi

Tarvitset hygieniapassin, jos käsittelet työssäsi pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi maitoa lihaa ja kalaa. Seuraavissa työpaikoissa pitää työntekijällä olla hygieniapassi:

 • kahvilat ja ravintolat
 • suurkeittiöt
 • erilaiset kioskit
 • elintarvikemyymälät
 • elintarvikkeita valmistavat tehtaat.

Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan hyväksytysti suoritetulla hygieniapassilla.

Hygieniapassi koostuu

 1. A4-kokoisesta paperisesta todistuksesta ja
 2. luottokortin kokoisesta muovisesta kortista.

Hygieniaosaamiseen kuuluu

 • perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden kontaminaatiosta
 • ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat
 • henkilökohtainen hygienia
 • puhtaanapito
 • omavalvonta
 • lainsäädäntö, viranomaiset.

Ruokavirasto ylläpitää rekisteriä hyväksymistään hygieniapassitestaajista, jotka toimivat eri puolella Suomea. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi.

Lue lisää hygieniapassista Ruokaviraston sivuilta


Järjestyksenvalvoja -koulutus

Poliisi myöntää luvan toimia järjestyksenvalvojana. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäministeriön vahvistaman koulutuksen.

Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 h)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa, kuten yleisissä kokouksissa, yleisötilaisuuksissa, leirintäalueilla, ravintoloissa ja Suomen lipun alla olevissa aluksissa. Kurssi sisältää teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä loppukokeen. Koulutukseen osallistuvan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Järjestyksenvalvojaoikeudet ovat voimassa viisi (5) vuotta.

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h)

Järjestyksenvalvojakortin uusiminen vaatii kertauskoulutuksen suorittamista. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa järjestyksenvalvojina toimivien henkilöiden osaaminen.

Koulutusta voivat järjestää muun muassa poliisilaitokset ja ammatilliset oppilaitokset.


Matkailualan turvallisuuspassi

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa on matkailu- ja ravitsemisalan turvallisuuskoulutus, joka sisältää perustiedot matkailun turvallisuusasioista. Turvallisuuspassikoulutus sopii kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien piirissä toimiville.

Lue lisää matkailualan turvallisuuspassista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) sivuilta


Palveluja kotiin -passi

Palveluja kotiin -passi vahvistaa palveluosaamistasi ja on dokumentti vastuullisuudesta. Se kertoo ammattitaidon ylläpidosta ja on tie jatko-opiskeluun. Passi on tarkoitettu kaikille kodeissa palveluja tekeville, ammattialasta riippumatta. Tällaisia palveluja ovat muun muassa kotisiivous, remontit, huoltotyöt, hiustenleikkuu ja ikäihmisten arki- ja asiointiapu. Suoritus sisältää ennakkomateriaaliin tutustumisen, koulutustilaisuuden ja osaamiskokeen. Hyväksytystä osaamisesta todistuksena myönnetään Palveluja kotiin -passi.


Panostajan pätevyyskirjat

Panostajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on voimassa oleva panostajan pätevyyskirja ja joka tekee räjäytystyötä. Panostajan pätevyyskirjoja ovat tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat. Panostajan pätevyyskirjan myöntää lupaviranomainen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Pätevyyskirja voidaan myöntää 20 vuotta täyttäneelle henkilölle viideksi vuodeksi kerrallaan, ja sen voimassaoloaika päättyy hänen täyttäessään 68 vuotta.

Lue lisää panostajan pätevyyksistä Tyosuojelu.fi-sivulta


Rakentamisen sertifikaatti

Sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt VTT Expert Service Oy:n ja FISE Oy:n henkilösertifioijiksi, jotka jatkossa sertifioivat asiantuntijat terveydensuojelulaissa tarkoitetuille rakennusterveysasiantuntijalle, sisäilma-asiantuntijalle ja kosteusvaurion kuntotutkijalle. VTT sertifioi rakennusterveysasiantuntijat ja sisäilma-asiantuntijat ja FISE kosteusvaurion kuntotukijat.

Myöntämisen perusteena ovat: valmentava koulutus, kirjallinen tentti ja näyttökoe. VHenkilösertifikaatin saaminen edellyttää sitä, että asiantuntija käy sertifikaattiin kelpaavan koulutuksen tai muuten osoittaa pätevyytensä tehtävään esimerkiksi aiemmin hankitulla koulutuksella ja työkokemuksella.

Lue lisää rakentamisen sertifikaatista 


Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville.

Kurssi on yhden päivän mittainen ja kestää noin 8 tuntia. Kurssi sisältää seuravat osa-alueet:

 • Kurssin tavoitteet, turvallisuuskulttuuri, suunnitelmallinen turvallisuus
 • Turvallisuuden eri osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta
 • Paloturvallisuus: tulipalo ja sen ehkäisy
 • Toiminta tulipalotilanteessa, alkusammutus, sähköpalot
 • Henkilöturvallisuus, väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito, tapaturmat
 • Käytännön harjoitus: turvallisuuskävely, poistumis- tai evakuointiharjoitus, alkusammutus, hätäsiirto tai ensiapu
 • Kurssikoe ja kurssin päättäminen.

Kurssin hyväksyttävästä suorittamisesta myönnetään sosiaali- ja terveysalan turvakortti. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortista Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) sivuilta


Sähköturvallisuustutkinnot 1, 2, 3

Sähköturvallisuustutkinnon suorittanut osoittaa, että hän tuntee sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet. Sähköturvallisuustutkintoja järjestävät sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Sähköturvallisuustutkintoja on kolme.  Tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Tukesin ilmoittamina ajankohtina.

Ilmoittautuminen sähköturvallisuustutkintoon tehdään suoraan sille oppilaitokselle, joka järjestää tutkinnon.

Lue lisää sähköturvallisuustutkinnoista Turvatekniikan keskus TUKESin sivuilta


TIEKEN tutkinnot 

TIEKEn tutkinnot mittaavat kansalaisten tietoteknisiä valmiuksia. Tutkintotodistus on osoitus tieto- ja viestintäteknisistä osaamisesta. Tutkintoja on neljä: @-kortti, A-tutkinto, AB-tutkinto sekä TIETY – Tietotyötutkinto.

Tutkintojen suorittamisen voi aloittaa @-kortista, josta on helppo jatkaa Tietokoneen käyttäjän A-kortin perustutkintoon. Tietokoneen käyttäjän AB-tutkinto mittaa tehokäyttäjän valmiuksia. TIETY – Tietotyötutkinnon voi suorittaa, kun @-kortin tiedot ja taidot ovat hallussa, sillä tässä tutkinnossa pääpaino on soveltamisessa tekniikan sijaan.Tutkinnot ja opintopisteet:

Kaikki tutkinnot suoritetaan ohjelmistoriippumattomasti moduulikohtaisina näyttökokeina. Kun läpäisee kaikki moduulit, saa virallisen, kolmikielisen tutkintotodistuksen.


Tieturva 1  ja 2 -pätevyys

Tieturva 1 – tieturvallisuuden peruskurssi

Koulutus suoritetaan vuoden 2020 alusta alkaen maksuttomana verkko-opetuksena. Suoritettuasi kurssin, voit tulostaa itsellesi maksuttoman todistuksen. Todistus kurssin suorittamisesta on voimassa 5 vuotta verkkokoulutuksen suorituskuukaudesta.

Tieturva 1-kurssi on tarkoitettu kaikille yleisellä tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella työskenteleville. Sen tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssi perehdyttää osallistujat teillä tehtävien töiden vaaroihin ja siihen, kuinka riskit tunnistetaan ja hallitaan.

Tieturva 2 jatkokurssi – tiellä työskentelyn liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille

Koulutus suoritetaan kaksi päivää kestävänä lähiopetuksena. Suoritettuasi kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon saat henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Voimassaoleva Tieturva 2-pätevyys oikeuttaa sinut tekemään niin Tieturva 2- kuin Tieturva 1 -pätevyyden vaativia töitä.

Kurssin hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen. Koulutuksia ei järjestä SPEK vaan itsenäiset kurssinjohtajat oman koulutusorganisaationsa nimissä.

Tieturva 2 -kurssi on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville. Kurssin tavoitteena on lisätä työnjohdon ja työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta sekä yhdenmukaistaa liikenteen ohjausta tiellä tehtävissä töissä. Kurssin edellytyksenä on voimassa oleva Tieturva 1- tai Tieturva 2 -pätevyys.

Lue lisää tieturvakursseista Suomen Pelastusalan keskusjärjestön sivuilta


Tulityökortti

Tulityöhön tarvitaan Tulityökortti, kun työ aiheuttaa palovaaran ympäristössä ja työ voi aiheuttaa syttymisen.

Tulityökorttia ei kuitenkaan edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

 • vakituisella tulityöpaikalla
 • palovaarattomilla työmenetelmillä
 • vakuuttamattomissa kohteissa.

Tulityökurssi on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen.

Lisätietoja Tulityökortista Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) sivuilta


Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia, vaaratilanteita ja haitallista kuormittumista.
 • Työturvallisuuskortin saannin edellytyksenä on hyväksyttävästi suoritettu työturvallisuuskorttikurssi.

Lue lisää työturvallisuuskortista Työturvallisuuskeskuksen sivuilta


Vesityökortti

Talousvettä toimittavissa laitoksissa sekä uimahalleissa, kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevien on suoritettava Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti. Valvira myöntää testin hyväksytysti suorittaneille vesityökortin. Suorittamisvelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä, joiden toiminnalla voi olla vaikutusta veden laatuun.

Testitodistus on voimassa viisi vuotta kerrallaan.

Lue lisää vesityökortista Valviran sivuilta