Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Lähiopetus: luokka-opetus, luento-opetus, ryhmätyöskentely

""

Lähiopetus

Lähiopetus järjestetään määritellyssä paikassa ja tiettynä aikana. Lähiopetus sopii sellaiselle, joka pystyy osallistumaan opetukseen säännöllisesti.

Lähiopetus tarkoittaa yleensä perinteistä luokassa järjestettyä opetusta, jossa opiskelija

  • osallistuu luennoille, harjoitusryhmiin, seminaareihin tai muuhun opettajien antamaan opetukseen
  • suorittaa opintoihin liittyviä tehtäviä ja luentokuulusteluja
  • suorittaa itsenäisesti kirjatenttejä (kirjallisuuskuulusteluja).

Lähiopetus voi olla luento-opetusta, ryhmätyöskentelyä, tenttejä tai esimerkiksi opintopiiri. Opiskelu voi olla muun muassa muistiinpanojen tekemistä, ryhmätöitä, videoiden katselua ja keskusteluja.

Luento-opetus

Luento on tavallisin korkeakouluopintojen opetusmuoto, jossa opettaja ohjaa asioiden käsittelyä. Luennoilla ei aina ole läsnäolopakkoa, mutta osallistuminen on hyödyllistä, sillä luennolla käsiteltyjä asioita ei välttämättä löydä kirjoista.

Ryhmätyöskentely

Kaikilla koulutusasteilla opiskellaan ryhmissä, harjoituksissa ja seminaareissa. Ryhmätyöt kuuluvat myös verkko-opintoihin.

Ryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan ryhmän aktiivista ja varsin itsenäistä, yleensä opitun vahvistamiseen ja soveltamiseen liittyvää vuorovaikutteista oppimista. Ryhmä käsittelee tietoja, ottaa kantaa, arvioi ja soveltaa. Keskustelu ryhmässä tukee oppimista ja muistamista.

Harjoituksissa opiskellaan luennoilla käsiteltyjä asioita käytännössä. Korkeakoulujen seminaareissa harjaannutaan opettajan opastuksella tutkimustyöhön ja tieteelliseen keskusteluun. Tavallisesti seminaareissa valmistetaan yksin tai pareittain kirjallinen esitys jonkin aihepiirin teemasta. Keskustelu ja tehtyjen töiden käsittely liittyvät tyypillisesti ryhmätyöskentelyyn.