Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Taukoa työelämästä

""

Opintovapaa ja vuorotteluvapaa tarjoavat mahdollisuuden huilata työelämän sykkeestä. Opintovapaalla voit opiskella, mutta vuorotteluvapaan voit käyttää myös muuhun kuin opiskeluun.

Opintovapaa

Opintovapaalla voit olla enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Voit olla opintovapaalla sekä osa-aikaisesti että kokopäiväisesti. Vapaalla voi opiskella julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa.

Enintään kahden vuoden opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden yhdessä tai useammassa jaksossa. Viiden päivän opintovapaata voi hakea, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään kolme kuukautta yhdessä tai useammassa jaksossa.

Opintovapaa on palkatonta, jos et ole työnantajan aikana erikseen sopinut palkallisuudesta. Voit hakea aikuiskoulutustukea Koulutusrahastosta tai Kelan opintotukena opintorahaa ja asumislisää sekä opintolainan valtiontakauksen.

Työsuhde-edut

Opintovapaalla työsuhde jatkuu normaalisti, mutta sen aikana ei pääsääntöisesti kerry työsuhteen perusteella määräytyviä etuuksia. Vuosilomaa kertyy kuitenkin enintään 30 päivää vuodessa opintovapaan aikana ja vain, jos työntekijä palaa työhön opintovapaan jälkeen.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan voit käyttää haluamallasi tavalla, esimerkiksi opiskeluun. Vuorotteluvapaalla työntekijä on vapaalla, mutta palvelussuhde työnantajaan jatkuu.

Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää:

  • Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta ja yhtäjakoisesti vähintään 13 kuukautta saman työnantajan palveluksessa.
  • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta.
  • Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin vuorottelija täyttää 60 vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vapaan ajalta maksetaan vuorottelukorvausta, joka on 70 prosenttia työttömyyskorvauksesta. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi henkilön, joka on työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana.

Vuorotteluvapaata voi hakea kokoaikatyössä oleva tai vähintään 75 prosenttia kokoaikatyöstä tekevä henkilö.

Lue lisää vuorotteluvapaasta TE-palveluiden sivuilta