Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Uskallanko opiskella töiden ohella?

""

Aikuisena kannattaa rohkeasti lähteä opiskelemaan. Aikuisten opiskelua on helpotettu ja opiskelun esteisiin on pyritty löytämään ratkaisuja. Yhä useammat aikuiset opiskelevat töiden ohella.

Aikuisena oppiminen on erilaista kuin nuorena opiskelu. Aikuisella on runsaasti työkokemusta ja elämänkokemusta, joita voi hyödyntää monipuolisesti opiskelussa.

Nykyisin aikaisemmat opintosuoritukset voidaan usein hyväksilukea. Sekä opiskelemalla, työssä että vapaa-aikana hankittu osaaminen voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa valmistumista ja lyhentää opiskeluaikaa. Aikuisten opiskelumahdollisuuksia pyritään koko ajan parantamaan edistämällä itseopiskelua, etäopiskelua ja verkko-opiskelua.

Etsi tietoa koulutuksesta

Koulutukseen hakeutuminen vaatii oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja perehtymistä hakuaikoihin. Eri koulutuksiin haetaan eri aikoina ja eri tavoin.

Aikuislukioon ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen haetaan suoraan oppilaitokseen. Aikuislukioissa yleisimmät opiskelijaksi ilmoittautumisajankohdat ovat touko-kesäkuun vaihde sekä elokuun ja tammikuun alku. Opinnot voi aloittaa jokaisen jakson alussa. Ammatillisen aikuiskoulutuksen hakuajat vaihtelevat. Usein hakuaika on jatkuva, ja oppilaitokset täyttävät vapaita paikkoja pitkin vuotta.

Aikuiset, joilla ei ole ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa, voivat hakea myös nuorten ammatilliseen koulutukseen, johon haetaan yhteishaussa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Jos olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et yleensä voi hakea nuorten yhteishaussa. Oppilaitokset voivat kuitenkin varata joitakin yksittäisiä yhteishaussa olevien tutkintojen opiskelupaikkoja tutkinnon jo suorittaneille. Kysy näistä paikoista suoraan oppilaitoksista.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtaviin opintoihin haetaan yhteishaussa kaksi kertaa vuodessa. Yliopistoissa on myös erillisvalintoja, joihin haetaan suoraan yliopistoon.

Vapaatavoitteisista opinnoista ja niiden hakuajoista saat tietoa koulutuksen järjestäjiltä.

Aseta realistiset tavoitteet

Opiskelijan arki vaatii kurinalaisuutta. Oman opiskeluohjelman suunnittelussa kannattaa olla realisti. Työn, perheen ja opintojen yhdistäminen on melkoinen palapeli. Liian tiukka tahti voi lannistaa heti alkuunsa. Sinnikkyyttä ja motivaatiota tarvitaan, jotta jaksaa pakertaa koulutehtäviä.

Aikuisopiskelu on pitkälti oppimista toisilta opiskelijoilta. Verkostoitumalla pääset eteenpäin omalla työuralla. Opintojen rahoitus kannattaa selvittää ennen opiskelun aloittamista. Tuen saaminen riippuu omasta elämäntilanteestasi. Työssä oleville ja työttömille on omat tukimuotonsa.

Kurssitovereilta saat arvokkaita vinkkejä ja tukea. Aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta on karttunut osaamista, jota on syytä jakaa kavereille.

Tee oma lukujärjestys

Suunnittele lukujärjestys tarkkaan ja valmistaudu siihen, että ajasta tulee väistämättä puute. Vuorokauden tunnit eivät aina tahdo riittää, kun työ, perhe ja opiskelu pitää yhdistää.