Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Ammatillinen koulutus

Katso pk-pohjaiset ammatilliset perustutkinnot

Katso yo-pohjaiset ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisessa peruskoulutuksessa saat ammatillisen perustutkinnon edellyttämä osaaminen ja ammattitaito sekä valmiuksia yrittäjyyteen. Saat lisäksi jatko-opintoja ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutuksen jälkeen olet valmis työelämään tai voit syventää osaamistasi jatkokoulutuksessa, esimerkiksi aikuisten näyttötutkinnoissa.

Voit suorittaa ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla. Peruskoulun tai lukion päättävä nuori hakee ensisijaisesti kevään yhteishaussa.Opintopolusta löydät kaikki ammatilliset perustutkinnot, joihin voit hakea yhteishaussa.

Ammatillisten tutkintojen suorittamiseen kuluva aika riippuu pohjakoulutuksestasi ja aiemmasta osaamisestasi:

  • Peruskoulun jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kolme vuotta.
  • Lukion jälkeen perustutkinnon suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

Suoritettuasi ammatillisen perustutkinnon voit hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Aikuiset hakevat pääasiassa Aikuisten ammatilliseen koulutukseen