Skip to content

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku 8.1.2020−22.1.2020. Ensimmäisessa haussa voi hakea vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin. Katso haussa olevat koulutukset tästä. 

 

Haku ammatilliseen opettajakorkeakouluun on alkanut! 

Hakuaika: 2.1.2020 klo 08:00 – 23.1.2020 klo 15:00.

Katso lisätietoja hakukohteista ja hakemisesta.

 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA

Oöydällä rakennusmiesten kypäriä ja työvälineitä. Kuva: Minna-Liisa Penttinen

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, antaa sinulle valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto.

Harkitse ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta:

 • jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä mitä tekisit
 • jos kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdollisuuksista
 • jos tarvitset opiskeluvalmiuksien vahvistamista
 • jos haluat parantaa peruskoulun todistustasi.

Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan suomeksi. Koulutuksen aikana sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tarkennetaan, mitä opintoja suoritat ja miten. Koulutuksen aikana saat ohjausta ammatillisiin perustutkintoihin hakeutumiseen ja valmiuksia opiskeluun sekä ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen myöhemmin.

Koulutus on yleensä opiskelijalle maksutonta. Saat oppilaitoksilta tarkempaa tietoa mahdollisista kustannuksista.

Kuka voi hakea?

Jos olet suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen, voit hakea valmentavaan koulutukseen. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu henkilö, jolla oppilaitos katsoo olevan riittävät edellytykset suoriutua opinnoista. Edellytyksenä on myös, että tähtäät valmentavan koulutuksen jälkeen ammatilliseen perustutkintoon.

Valmentava koulutus ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu henkilöille, jotka ovat jo suorittaneet jonkun tutkinnon, esim. ammatillisen perustutkinnon tai ylioppilastutkinnon. Voit silti hakea valmentavaan koulutukseen, mutta oppilaitos arvioi koulutustarpeesi ja voi jättää sinut valitsematta sillä perusteella, että sinulla on jo tutkinto.

Hakeminen VALMA-koulutukseen

Ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koutukseen haet samassa haussa kuin kymppiluokille ja LUVA-koulutuksille eli perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa. Lue lisää hausta.

Mitä opinnot sisältävät?

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus kestää noin lukuvuoden (60 osaamispistettä). Valmentavassa koulutuksessa voit:

 • parantaa tiedonhankintataitoja
 • kehittää kielitaitoasi, esimerkiksi suomen kielessä
 • tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä ammatti sinulle sopisi
 • kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
 • tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta
 • tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
 • valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

VALMAan kuuluvien opintojen lisäksi voit valita ammatillisia tai yhteisiä osia ammatillisista perustutkinnoista. Saat suoritetusta valmentavasta koulutuksesta todistuksen. Saat hakuvuonna tai sitä edeltävänä suoritetusta VALMA-koulutuksesta 6 lisäpistettä, jos haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.  Jo VALMA-koulutuksen aikana voit siirtyä suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tutkinnon suorittamiseen riittävät valmiudet. Yhteishaussa vaaditaan lisäpisteiden saamiseksi vähintään 30 osaamispisteen suorittamista. Voit suorittaa perustutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.