Skip to content

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin: linkit AMK-valintakokeessa tarvittavaan tunnisteeseen on nyt lähetetty tekstiviestillä ja sähköpostitse.

Löydät linkin tunnisteeseen myös hakemukseltasi kirjautumalla Oma Opintopolkuun

Todistusvalintojen tulokset on nyt julkaistu. Voit tarkistaa oman tilanteesi Oma Opintopolusta.

 

Ammatilliset tutkinnot

""

Yksilöllisiä valintoja | Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma | Mistä opinnot koostuvat? | Työpaikalla järjestettävä koulutus | Miten tutkinto suoritetaan? | Missä tutkinnon voi suorittaa?

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.  Tässä osiossa kerrotaan yleisesti opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta.

Entistä enemmän yksilöllisiä valintoja

Opiskelu on joustavaa. Oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet ja miten voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi. Aikaisempi osaamisesi tunnustetaan osaksi tutkintoa, jolloin opintoaika lyhenee. Voit tutkinnon sisällä tehdä entistä enemmän yksilöllisiä valintoja. Lisäksi voit valita tutkintoosi osia muista ammatillisista tutkinnoista, lukio-opinnoista tai ammattikorkeakouluopinnoista.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tämä tarkoittaa, että saat omia tarpeitasi vastaavan opinto- ja tutkintopolun. Suunnitelmaan voi myös sisältyä henkilökohtaista ohjausta ja tukea.

Suoritat koko tutkinnon, jos tulet suoraan peruskoulusta, valmentavasta koulutuksesta tai olet ilman tutkintoa. Muutoin osaamista kartutetaan yhä enemmän tutkinnon osilla, ja erityisesti sillä, mistä sinulla ei vielä ole osaamista.

Opiskeluympäristöt vaihtelevat, eli voit opiskella työpaikoilla, oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Opit ammatin työpaikoilla koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla tai yhdistelemällä näitä joustavasti.

Suoritat tutkinnon näytöillä, jolloin osoitat ammattitaitoasi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.

Miten haen ammatilliseen koulutukseen?

 • Jos suoritat peruskoulun tai valmentavan koulutuksen hakuvuonna, tai olet ilman ammatillista tutkintoa, haet pääasiassa yhteishaussa.
 • Jos tarvitset opiskeluun vaativaa erityistä tukea, haet vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa.
 • Jos tarvitset lisäaikaa jatko-opintojen valintaan tai haluat tutustua ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin, voit hakea ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA). Haet koulutukseen kesällä perusopetuksen jälkeisten valmentavien koulutusten haussa.
 • Jos olet työelämässä ja haluat vaihtaa alaa, tai sinulla on jo tutkinto, haet jatkuvassa haussa.

Lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta saat koulutusta ja tutkintoja järjestäviltä oppilaitoksilta.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opiskelun alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaamisesi ja suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. HOKSiin merkitään muun muassa:

 • suoritettava tutkinto ja tutkinnon osat
 • aiempi osaamisesi, joka liittyy tutkintoon jota suoritat
 • mitä erityistä tukea mahdollisesti tarvitset
 • mitä opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja mahdollisesti tarvitset
 • milloin suoritat tutkintoon liittyvät näytöt sekä mitä näytöt sisältävät, missä suoritat ne sekä kuka on järjestäjänä.

Mistä opinnot koostuvat?

Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Yhteiset tutkinnon osat ovat:

  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammattitutkintoon (150 tai 120 osp) ja erikoisammattitutkintoon (180 osp) sisältyvän valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä päättää koulutuksen järjestäjä tutkintojen perusteiden mukaisesti. Tarkista tiedot koulutusten kuvauksista tai suoraan oppilaitoksilta.

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Opintojen aikana osallistut myös työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Koulutus voidaan järjestää koulutussopimuksena tai oppisopimuksena, jotka perustuvat oppilaitoksen, opiskelijan ja työpaikan väliseen sopimukseen. Työpaikalla saat yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua koulutusta.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen, joten oppisopimusopiskelijana olet samalla työllinen. Oppisopimuksella voit hankkia kaiken tutkinnon suorittamiseen tarvittavan osaamisen, eli oppisopimus voidaan sopia kerralla koko tutkintoon. Oppisopimus voi koskea myös vain yhtä tutkinnon osaa.

Koulutussopimuksella opiskellessasi et ole työsuhteessa eli olet opiskelija etkä saa palkkaa. Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa kerrallaan.

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen voi myös yhdistää joustavasti opintojen aikana. Lisätietoja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta saat oppilaitoksilta.

Miten tutkinto suoritetaan?

Suoritat ammatillisen tutkinnon näytöillä osoittamalla ammattitaitoasi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.  Näytöissä arvioidaan, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon. Osaamisesi arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Jos sinulla jo entuudestaan on johonkin ammattiin riittävä osaaminen, osaamisesi kartoitetaan haun jälkeen henkilökohtaistamisvaiheessa.

Missä tutkinnon voi suorittaa?

Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon muun muassa ammatillisessa oppilaitoksessa, aikuiskoulutuskeskuksessa, ammatillisessa erityisoppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa. Voit lisäksi opiskella oppisopimuskoulutuksessa. Lähiopetusta voi olla päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskella voi myös etänä ja verkossa.

Minkä jatko-opintokelpoisuuden ammatillinen tutkinto antaa?

Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Lue lisää ammattikorkeakoulujen valintaperusteista

Lue lisää yliopistojen valintaperusteista

Kevään 2020 korkeakoulujen yhteishauissa käytössä todistusvalinta

Kevään 2020 korkeakoulujen yhteishaussa on käytössä todistusvalinta. Se tarkoittaa, että

 • yliopistot valitsevat todistusvalinnan kautta opiskelijat ylioppilastutkinnon perusteella. Todistusvalintaa ei käytetä taide-, kulttuuri- ja liikunta-aloilla.
 • ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella kaikkiin aloihin.

Ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet voivat tulla valituksi pääsykokeen tai avoimen korkeakouluväylän kautta.

Lue lisää todistusvalinnoista