Skip to content

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.-25.7. 

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt
  • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

HUOM! Musiikkialan, tanssialan, käsi- ja taideteollisuuden, liikunnanohjauksen, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun ja media-alan perustutkintoihin ei voi hakea harkinnanvaraisella valinnalla, jos oppilaitos järjestää pääsykokeen. Tällöin valinta tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsykokeen perusteella. Perusopetuksen keskeyttäneet hakijat ja ulkomaisella todistuksella hakevat voidaan kuitenkin valita harkinnanvaraisesti myös näihin koulutuksiin.

Lue lisää hakemisesta harkinnanvaraisen valinnan kautta