Skip to content

Kielikoe ammatilliseen koulutukseen

Saat kutsun kielikokeeseen, jos äidinkielesi on muu kuin opetuskieli, eikä kielitaitoasi ole voitu todentaa muilla tavoin. Kokeella osoitat, että sinulla on riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

Jos sinulla on jokin alla mainituista todistuksista, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen.

Opetuskielen taitoasi pidetään riittävänä, jos

  • sinulla on perusopetuksen päättötodistus, joka on suoritettu vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame).
  • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksessa toisen kotimaisen A-kielen oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
  • olet suorittanut vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
  • olet suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä.
  • olet suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, ruotsi äidinkielenä, saame äidinkielenä, suomi toisena kielenä, ruotsi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
  • olet suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärän. Kielen on oltava vastaanottavan oppilaitoksen opetuskieli.
  • olet suorittanut yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai olet suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä
  • olet suorittanut hyväksytysti valtakunnallisen kielikokeen hakukohteen opetuskielessä.

Jos sinulla ei ole riittävää valmiutta koulutuksen opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen, sinua ei voida valita koulutukseen.