Skip to content

Milloin minun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen?

Jos sinulla on jokin seuraavista suorituksista, sinun ei tarvitse osallistua kielikokeeseen.

 • Perusopetuksen päättötodistus, jonka olet suorittanut hakemasi koulutuksen opetuskielellä (suomi, ruotsi tai saame).
 • Toisen kotimaisen (ruotsi) A-kielen oppimäärän vähintään arvosanalla 7 perusopetuksen päättötodistuksessa. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
  • päättöluokkalaisilta ei kysytä hakulomakkeella päättötodistukseen tulevaa A-kielen arvosanaa. Saat kutsun kielikokeeseen.
 • Perusopetuksen suomi toisena kielenä (S2) oppimäärän vähintään arvosanalla 7. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
  • päättöluokkalaisilta ei kysytä hakulomakkeella päättötodistukseen tulevaa S2-kielen arvosanaa. Saat siten kutsun kielikokeeseen, johon sinun pitää osallistua.
 • Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto vastaanottavan oppilaitoksen opetuskielellä.
 • Lukiokoulutuksen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärän suoritus jossakin seuraavassa oppiaineessa. Kielen on oltava sama kuin hakemasi koulutuksen opetuskieli.
  • suomi äidinkielenä
  • ruotsi äidinkielenä
  • saame äidinkielenä
  • suomi toisena kielenä
  • ruotsi toisena kielenä
  • suomi saamenkielisille
  • suomi viittomakielisille.
 • Lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen koko oppimäärä. Kielen on oltava hakemasi koulutuksen opetuskieli.
 • Yleisten kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3 tai Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen tai ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
  • Jos haet koulutukseen, jossa opetuskielenä on muu kuin äidinkielesi, saat hakulomakkeella kaksi kysymystä kielitutkintojen suorittamisesta. Vastaa Kyllä, jos olet suorittanut yleisen kielitutkinnon tai valtionhallinnon kielitutkinnon ja suorittanut niissä vaadittavan tason. Lähetä todistus kielitutkinnosta siihen oppilaitokseen, jonka olet hakemuksessasi asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi, ja jossa opetuskieli on muu kuin äidinkielesi.
  • Jos olet peruskoulun päättöluokkalainen, et ole todennäköisesti suorittanut yleistä kielitutkintoa tai valtionhallinnon kielitutkintoa, joten merkitse hakulomakkeelle Ei molempiin kielitutkintokohtiin.
 • Hyväksytysti suoritettu valtakunnallinen kielikoe hakemasi koulutuksen opetuskielessä.