Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ammatilliseen koulutukseen

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

  • Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Koulutuksen kuvauksessa on tietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä.
  • Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valinta pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Jos oppilaitos järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen, hakijat valitaan koulutukseen pelkän koetuloksen perusteella. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle. Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe:

  • käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
  • audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
  • kuvallisen ilmaisun perustutkinto
  • tanssialan perustutkinto
  • musiikkialan perustutkinto
  • sirkusalan perustutkinto
  • liikunnanohjauksen perustutkinto.