Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Valintaperusteet lukiopohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin

HUOM! Ammatillisen koulutuksen valintaperusteet muuttuvat kevään 2018 yhteishausta alkaen. Uudet perusteet julkaistaan heti kun opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen uusista opiskelijaksiottamisen perusteista. Alla olevat tiedot voivat siis muuttua!

Näin pisteet lasketaan, kun haet lukion jälkeen ammatilliseen perustutkintoon:

Koulumenestys

 • Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, filosofia ja psykologia.
Keskiarvo pisteitä
5,50–5,74 1
5,75–5,99 2
6,00–6,24 3
6,25–6,49 4
6,50–6,74 5
6,75–6,99 6
7,00–7,24 7
7,25–7,49 8
7,50–7,74 9
7,75–7,99 10
8,00–8,24 11
8,25–8,49 12
8,50–8,74 13
8,75–8,99 14
9,00–9,24 15
9,25–10,00 16

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksesta on erillinen, virallinen todistus.

Pisteet lasketaan lukion päättötodistuksesta. Huomaathan, että suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei saa pisteitä haettaessa ammatilliseen koulutukseen.

IB-, EB-, RP arvosanojen muuntaminen

Jos olet saanut todistuksen International Baccalaureate-tutkinnosta (IB), Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta, European Baccalaureate (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnosta (RP) arvosanat muunnetaan vastaamaan lukion päättötodistusta:

1)
EB-tutkinto Lukio
9–10 10
8 9
7 8
6 7
5 6
3–4 5
2)
IB-tutkinto Lukio
7 (Excellent) 10
6 (Very good) 9
5 (Good) 8
4 (Satisfactory) 7
3 (Mediocre) 6
2 (Poor) 5
3)
RP-tutkinto Lukio
13–15 pistettä 10
10–12 pistettä 9
7–9 pistettä 8
5–6 pistettä 7
3–4 pistettä 6
1–2 pistettä 5

Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan.

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksesta on erillinen, virallinen todistus.

IB-abiturientit hakevat predicted grades –arvosanoilla. Ammatillinen oppilaitos tarkistaa lopullisen tutkintotodistuksen. Opiskelijavalintapäätös voidaan perua, jos hakijan lopullisen tutkintotodistuksen tarkistamisessa käy ilmi, että hakijan arvosanat eivät ole riittäneet opiskelijavalintaan.

Työkokemus

 • Saat 1–3 pistettä työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan tai työharjoitteluun / työkokeiluun.

Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka olet hankkinut peruskoulun jälkeen tai täytettyäsi 16 vuotta. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

Työharjoittelu / työkokeilu tarkoittaa harjoittelua, johon työ- ja elinkeinotoimisto on sinut ohjannut.

Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä.

Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, joka on saatu ennen hakuajan päättymistä.

Jos sinulla esimerkiksi on työsopimus ajalle 1.6.–31.12.2016 ja hakuaika on 25.9.–4.10., niin työkokemukseksi lasketaan ajanjakso 1.6.–4.10. Saat työkokemuksesta yhden pisteen.

Työkokemuksen pituus pisteitä
3 kk–alle 6 kk 1
6 kk–alle 12 kk 2
12 kk– 3

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutuksessa järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Koe voi muodostua eri osista. Oppilaitokset tiedottavat kokeen eri vaiheista.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Koetuloksesi huomioidaan kuitenkin kaikissa samaan valintakoeryhmään kuuluvissa koulutuksissa.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

 • Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Koulutuksen kuvauksessa on tietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeiden järjestämisestä.
 • Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valinta pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Oppilaitos voi päättää, että valinta koulutukseen tehdään pelkästään pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella,  jolloin hakijat valitaan koulutukseen koetuloksen perusteella. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle. Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe:

 • käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
 • kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • media-alan perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto.

Tarkista koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet välilehdeltä mahdolliset kokeet.

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 1. hakutoivejärjestys
 2. mahdollinen  pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
 3. yleinen koulumenestys
 4. painotettavat arvosanat.

Tämän jälkeen jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

Muut pisteet

 • Saat 2 pistettä ensimmäisestä ammatillisesta hakutoiveesta.
 • Saat 2 pistettä, jos hakemaasi ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneista alle 30 prosenttia on samaa sukupuolta kuin sinä.
 • Voit saada 1–3 lisäpistettä, jos sinulla on aikaisempia alaan liittyvä opintoja, harrastuksia tai muita lisänäyttöjä, kun haet tanssialan, musiikkialan, sirkusalan, kuvallisen ilmaisun  tai liikunnanohjauksen perustutkintoon. Oppilaitos päättää, antaako se lisäpisteitä.
 • Voit saada 1–3 lisäpistettä urheilullisista saavutuksista, jos haet urheilijalle tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen.

Haku perustutkintoon vai osaamisalaan?

Yleensä haet perustutkintoon, jolloin osaamisala valitaan opintojen aikana. On myös koulutuksia, joihin voi hakea suoraan osaamisalaan. Koulutuksen kuvauksesta saat tarkemmat tiedot mikä on hakukohteena.

Seuraaviin osaamisaloihin voi hakea yhteishaussa suoraan:

 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto; tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala sekä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala
 • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto: graafisen suunnittelun osaamisala, kuva- ja mediataiteen osaamisala sekä valokuvauksen osaamisala
 • Musiikkialan perustutkinto: musiikin osaamisala, musiikkiteknologian osaamisala sekä pianonvirityksen osaamisala
 • Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto: jalkinealan osaamisala, tekstiilihuollon osaamisala, tekstiilitekniikan osaamisala ja vaatetuksen osaamisala
 • Media-alan perustutkinto:  audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala ja painotuotannon osaamisala
 • Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • Rakennusalan perustutkinto: maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • Maatalousalan perustutkinto: eläintenhoidon osaamisala ja turkistalouden osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto: metsäkoneasennuksen osaamisala ja metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: ensihoidon osaamisala.

Lisäksi käsi- ja taideteollisuusalan, kuvallisen ilmaisun, tanssialan, musiikkialan, tekstiili- ja vaatetusalan sekä media-alan perustutkinnoissa voi hakukohteina olla myös muu kuin perustutkinto tai osaamisala.