Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Valintaperusteet lukiopohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin keväällä 2021

Näin pisteet lasketaan, kun haet lukion jälkeen ammatilliseen perustutkintoon:

Koulumenestys

 • Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, filosofia ja psykologia.
Keskiarvo pisteitä
5,50–5,74 1
5,75–5,99 2
6,00–6,24 3
6,25–6,49 4
6,50–6,74 5
6,75–6,99 6
7,00–7,24 7
7,25–7,49 8
7,50–7,74 9
7,75–7,99 10
8,00–8,24 11
8,25–8,49 12
8,50–8,74 13
8,75–8,99 14
9,00–9,24 15
9,25–10,00 16

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksesta on opetuksen järjestäjän antama todistus.

Pisteet lasketaan lukion päättötodistuksesta. Huomaathan, että suomalaisesta ylioppilastutkinnosta ei saa pisteitä haettaessa ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.

IB-, EB-, RP arvosanojen muuntaminen

Jos olet saanut todistuksen International Baccalaureate-tutkinnosta (IB), Eurooppalaisesta ylioppilastutkinnosta, European Baccalaureate (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnosta (RP) arvosanat muunnetaan vastaamaan lukion päättötodistusta:

1)
EB-tutkinto Lukio
9–10 10
8 9
7 8
6 7
5 6
3–4 5
2)
IB-tutkinto Lukio
7 (Excellent) 10
6 (Very good) 9
5 (Good) 8
4 (Satisfactory) 7
3 (Mediocre) 6
2 (Poor) 5
3)
RP-tutkinto Lukio
13–15 pistettä 10
10–12 pistettä 9
7–9 pistettä 8
5–6 pistettä 7
3–4 pistettä 6
1–2 pistettä 5

Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan.

Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos korotuksesta on opetuksen järjestäjän antama todistus.

IB-abiturientit hakevat predicted grades -arvosanoilla. Ammatillinen oppilaitos tarkistaa lopullisen tutkintotodistuksen. Opiskelijavalintapäätös voidaan perua, jos hakijan lopullisen tutkintotodistuksen tarkistamisessa käy ilmi, että hakijan arvosanat eivät ole riittäneet opiskelijavalintaan.

Työkokemus

 • Saat 1–3 pistettä työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan, osallistumisesta työvoimakoulutukseen liittyvään työssäoppimisjaksoon tai oppisopimuskoulutukseen kuuluvasta työkokemuksesta.

Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka olet hankkinut peruskoulun jälkeen tai täytettyäsi 16 vuotta. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä.

Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, jonka olet hankkinut hakuajan päättymiseen mennessä.

Työkokemuksen pituus pisteitä
3 kk–alle 6 kk 1
6 kk–alle 12 kk 2
12 kk– 3

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Valinta koulutodistuksen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.  Koe voi muodostua eri osista. Saat tietoja kokeen sisällöstä, aikataulusta ja koepaikasta koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet otsikon alta.  Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

HUOM! Jos saat  0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeessa tutkintoon, jossa on erityiset terveydentilavaatimukset (ns. SORA-tutkinto), oppilaitos voi päättää, että sinua ei voida valita koulutukseen. SORA-tutkinnot ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • merenkulualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Tiedot pääsykokeesta löytyvät koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -tiedoista.

Valinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen alla mainittuihin koulutuksiin, joihin sinut voidaan valita pelkän koetuloksen mukaan. Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen).

Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka perusteella valinta tehdään:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • ensihoidon osaamisala sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Tarkista koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet tiedoista mahdolliset kokeet.

Muut pisteet

 • Saat 2 pistettä ensimmäisestä ammatillisesta hakutoiveesta.

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 1. hakutoivejärjestys
 2. mahdollinen  pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
 3. yleinen koulumenestys.

Tämän jälkeen jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

Haku perustutkintoon vai osaamisalaan?

Yleensä haet perustutkintoon, jolloin osaamisala valitaan opintojen aikana.

Yleensä haet perustutkintoon, jolloin osaamisala valitaan opintojen aikana. On myös koulutuksia, joihin voi hakea suoraan osaamisalaan. Koulutuksen kuvauksesta saat tarkemmat tiedot mikä on hakukohteena.

Seuraaviin osaamisaloihin voi hakea yhteishaussa suoraan:

 • taideteollisuusalan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat (oa):
  • jalometallialan oa
  • kello- ja mikromekaniikan alan oa
  • metalliseppäalan oa
  • käsityön ohjaustoiminnan oa
  • puusepänalan oa
  • restaurointialan oa
  • sisustus- ja verhoilualan oa
  • soitinrakennusalan oa
  • tuotteen valmistuksen oa
 • musiikkialan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat:
  • musiikin oa
  • musiikkiteknologian oa
  • pianonvirityksen oa
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun oa
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ensihoidon oa.