Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Valintaperusteet peruskoulupohjaisiin ammatillisiin perustutkintoihin keväällä 2021

Tiivistelmä pisteityksestä

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta

LISÄKSI:

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista
 • 1–3 pistettä työkokemuksesta
 • 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Tarkemmat tiedot valintaperusteista saat seuraavassa. Valintaperusteet löytyvät myös jokaisen koulutuksen kuvauksesta. Aseta hakulomakkeelle hakutoiveet mieluisuusjärjestykseen. Hakutoivejärjestys on tärkeä, sillä tulet valituksi ylimpään toiveeseen, johon pisteesi riittävät ja alimmat hakutoiveesi peruuntuvat.

Pisteitä peruskoulun tai valmistavan koulutuksen suorittaneille

Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän samana tai edellisenä vuonna kun haet.

Saat 6 pistettä, jos olet suorittanut jonkin seuraavista samana tai edellisenä vuonna kun haet:

 • kymppiluokan (vähintään 1 100 tunnin laajuinen lisäopetus)
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen, VALMA (vähintään 30 osaamispisteen osasuoritus)
 • kansanopiston lukuvuoden mittaisen linjan (vähintään 28 opiskelijaviikkoa)
 • maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, LUVA (vähintään 25 kurssia)

Saat 2 pistettä ammatillisesta koulutuksesta, jonka olet hakulomakkeessa merkinnyt 1. hakutoiveeksi.

Pisteitä yleisestä koulumenestyksestä

Saat 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä keskiarvon perusteella. Valinnassa lasketaan keskiarvo seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.

Jos sinulla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa ensin niiden keskiarvo. Pisteesi yleisestä koulumenestyksestä lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.

Keskiarvo pisteitä
5,50—5,74 1
5,75—5,99 2
6,00—6,24 3
6,25—6,49 4
6,50—6,74 5
6,75—6,99 6
7,00—7,24 7
7,25—7,49 8
7,50—7,74 9
7,75—7,99 10
8,00—8,24 11
8,25—8,49 12
8,50—8,74 13
8,75—8,99 14
9,00—9,24 15
9,25—10,00 16

Yleisen koulumenestyksen pisteet lasketaan peruskoulun päättötodistuksesta. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos sinulla on korotuksesta koulun antama todistus.

Mikäli olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän muille kuin oppivelvollisille tarkoitettuna opetuksena (esimerkiksi aikuiskoulutuksena, aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksena), otetaan huomioon liikunnan, kuvataiteen, käsityön, kotitalouden ja musiikin arvosanat perusopetuksen erotodistuksesta.

Pisteitä painotettavista arvosanoista

Saat 1–8 pistettä painotettavien arvosanojen keskiarvosta. Kaikilla koulutusaloilla otetaan huomioon perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat liikunnassa, kuvataiteessa, käsityössä, kotitaloudessa ja musiikissa. Valinnassa lasketaan keskiarvo kolmesta parhaasta aineesta. Jos olet opiskellut vähemmän kuin kolme ainetta, keskiarvo lasketaan niistä.

Jos sinulla on arvosana useammasta samaan yhteiseen oppiaineeseen kuuluvasta vähintään kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineesta, lasketaan valinnassa ensin niiden keskiarvo. Pisteesi painotettavista arvosanoista lasketaan siis yhteisen aineen arvosanan ja siihen kuuluvan valinnaisaineen keskiarvosta tai valinnaisaineiden keskiarvosta.

Keskiarvo pisteitä
6,00—6,49 1
6,50—6,99 2
7,00—7,49 3
7,50—7,99 4
8,00—8,49 5
8,50—8,99 6
9,00—9,49 7
9,50—10,00 8

Jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän aikuiskoulutuksena, käytetään pisteiden laskemisessa yleisestä koulumenestyksestä saatua keskiarvoa.

Mikäli olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän muille kuin oppivelvollisille tarkoitettuna opetuksena (esimerkiksi aikuiskoulutuksena, aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksena), otetaan huomioon liikunnan, kuvataiteen, käsityön, kotitalouden ja musiikin arvosanat perusopetuksen erotodistuksesta.

Pisteitä työkokemuksesta

Saat 1–3 pistettä työkokemuksesta tai osallistumisesta työpajatoimintaan tai työvoimakoulutukseen liittyvään työssäoppimisjaksoon, kuten myös oppisopimuskoulutukseen kuuluvasta työkokemuksesta.

Työkokemukseksi hyväksytään työsuhteessa saatu työkokemus, jonka olet hankkinut peruskoulun jälkeen tai täytettyäsi 16 vuotta. Osa-aikatyössä 150 tunnin mittainen saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

Oppisopimuskoulutuksesta luetaan työkokemukseksi todistuksissa mainittu työkokemuksen määrä.

Hakemuksessa otetaan huomioon työkokemus, jonka olet hankkinut hakuajan päättymiseen mennessä.

Työkokemuksen pituus pisteitä
3 kk—alle 6 kk 1
6 kk—alle 12 kk 2
12 kk— 3

Pisteitä pääsy- ja soveltuvuuskokeista

Valinta koulutodistuksen sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Kaikki hakijat saavat kutsun kokeisiin, jos koulutukseen järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.  Koe voi muodostua eri osista. Saat tietoja kokeen sisällöstä, aikataulusta ja koepaikasta koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet otsikon alta.  Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Jos olet hakenut useaan koulutukseen, sinut kutsutaan kokeeseen ylimpään hakutoiveeseen, jossa on koe. Pääsykoetulosta käytetään kaikissa vastaavissa koulutuksissa, joihin olet hakenut. Jos olet hakenut useille eri aloille, on mahdollista, että saat kutsun useisiin kokeisiin.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, että usealla oppilaitoksella on yksi ja sama valintakoe. Silloin yksi koe riittää kaikkiin saman ryhmän koulutuksiin.

Voit saada 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Kokeista saadut pisteet ovat lisäpisteitä valinnassa, joten vaikka saat 0 pistettä kokeesta, voit silti tulla valituksi koulutukseen jos valintapisteesi muuten riittävät valintaan.  

HUOM! Jos saat  0 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeessa tutkintoon, jossa on erityiset terveydentilavaatimukset (ns. SORA-tutkinto), sinua ei voida valita koulutukseen. SORA-tutkinnot ovat:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • lääkealan perustutkinto
 • hammastekniikan perustutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • merenkulualan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto.

Huomaathan, että kaikissa koulutuksissa ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita. Tiedot pääsykokeesta löytyvät koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -tiedoista.

Valinta pelkän pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen alla mainittuihin koulutuksiin, joihin sinut voidaan valita pelkän koetuloksen mukaan. Voit saada hyväksytystä kokeesta 1-10 pistettä. Hylätty koetulos on esteenä opiskelijaksi valinnalle (0 pistettä tai ei osallistunut kokeeseen).

Seuraavissa koulutuksissa oppilaitoksella voi olla oma pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka perusteella valinta tehdään:

 • taideteollisuusalan perustutkinto
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • musiikkialan perustutkinto
 • sirkusalan perustutkinto
 • lentokoneasennuksen perustutkinto
 • liikunnanohjauksen perustutkinto
 • ensihoidon osaamisala sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa.

Tarkista koulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet tiedoista mahdolliset kokeet.

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 1. hakutoivejärjestys
 2. mahdollinen  pääsy- tai soveltuvuuskokeesta saatava pistemäärä
 3. yleinen koulumenestys
 4. painotettavat arvosanat.

Tämän jälkeen jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

Haku perustutkintoon vai osaamisalaan?

Yleensä haet perustutkintoon, jolloin osaamisala valitaan opintojen aikana. On myös koulutuksia, joihin voi hakea suoraan osaamisalaan. Koulutuksen kuvauksesta saat tarkemmat tiedot mikä on hakukohteena.

Seuraaviin osaamisaloihin voi hakea yhteishaussa suoraan:

 • taideteollisuusalan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat (oa):
  • jalometallialan oa
  • kello- ja mikromekaniikan alan oa
  • metalliseppäalan oa
  • käsityön ohjaustoiminnan oa
  • puusepänalan oa
  • restaurointialan oa
  • sisustus- ja verhoilualan oa
  • soitinrakennusalan oa
  • tuotteen valmistuksen oa
 • musiikkialan perustutkintoon kuuluvat osaamisalat:
  • musiikin oa
  • musiikkiteknologian oa
  • pianonvirityksen oa
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun oa
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ensihoidon oa.