Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Ammatillinen erityisopetus

Erityistä tukea ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen

Voit saada erityisopetusta jos  tarvitset oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Opiskelun tueksi saat henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Opiskelu tapahtuu omissa erityisopetusryhmissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, jotka antavat erityisopetuksena järjestettävää ammatillista peruskoulutusta. Hae koulutukseen kevään erityisopetuksen haussa.

Opiskelu samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa 

Vaikka tarvitset opiskeluun erityistä tukea voit kuitenkin hakea ja opiskella samoissa opetusryhmissä muiden ammatilliseen perustutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kanssa. Tällöin voit saada erityistä tukea opinnoissasi. Koulutus kestää noin kolme vuotta, mutta koulutusaikaa voidaan pidentää vuodella ja opintoja mukauttaa tarpeesi mukaan. Hae koulutukseen yhteishaussa.

Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus – VALMA

Ammatilliseen perustutkintoon valmentavassa koulutuksessa voit saada myös erityistä tukea. VALMA-koulutus antaa sinulle valmiuksia hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen ja paremmat edellytykset ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen. Jos osallistut valmentavan koulutuksen erityisopetukseen, saat myös henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS). Lue lisää valmentavasta koulutuksesta

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka sairauden tai vamman vuoksi tarvitsevat erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta, ja joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutusta annetaan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutuksessa on kolme pakollista osaa:

  • toimintakyvyn vahvistaminen
  • oppimisen vahvistaminen
  • työelämään valmentautuminen.

Pakollisten osien laajuus on yhteensä 40—60 osaamispistettä. Pakollisten osien lisäksi voit suorittaa omien tavoitteidesi mukaisesti 0—20 osaamispistettä.Suoritusaika määräytyy henkilökohtaisten tavoitteidesi ja valmiuksiesi perusteella. Koulutus kestää enintään kolme vuotta.

Hakeminen koulutuksiin

Voit hakea

  • ammatillisten oppilaitosten erityisopetusryhmiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin
  • ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA erityisopetuksena)
  • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).

Oppilaitokset päättävät valintaperusteista. Lue lisää yksittäisten koulutusten sisällöistä ja valintaperusteista oppilaitoksen koulutuksen kuvauksesta.

Lue lisää miten haet erityisopetukseen 

Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon 

Haet yhteishaussa jos opiskelet tavallisessa opiskeluryhmässä. Yhteishaussa voit myös hakea harkinnanvaraisesti esimerkiksi terveydellisistä syistä tai jos olet suorittanut peruskoulun mukautetun oppimäärän. Lue lisää kevään yhteishausta.