Skip to content

Terveydelliset vaatimukset kasvatusalalla

Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset hakulomakkeella terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää. Oppilaitos voi pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Seuraavassa on lueteltu tutkinnoittain ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Alla olevat vaatimukset koskevat kaikkia seuraavia tutkintoja:

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto: lastenohjaaja

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto: nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Viittomakielisen ohjauksen perustutkintko: viittomakielen ohjaaja

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen
  • osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja terveysvaatimuksista saat oppilaitoksilta.