Skip to content

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishaku on päättynyt. Voit ladata vielä liitteitä hakemuksellesi. Liitteet tulee olla ladattuna hakemukselle ja lomakkeen muutokset lähetettynä ennen 22.9.2021 klo 15.00 tai ennen korkeakoulun muuta ilmoitettua määräaikaa. Liitepyynnön määräajan näet hakemuksellasi liitteen latauspainikkeen oikealla puolella.

Syksyn yhteishaku oli ensimmäinen haku, joka järjestettiin uudistuneessa Opintopolussa. Jatkossa kaikki tutkintoon johtava korkeakoulutus löytyy uudesta Opintopolusta.

Terveydelliset vaatimukset terveys- ja hyvinvointialalla

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilasi ja verrata sitä tässä esiteltyihin terveydellisiin vaatimuksiin. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan.

Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan (jatkuvassa haussa).

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Missä alan tutkinnoissa on terveydentilavaatimuksia?

Seuraavissa sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa on terveydentilavaatimuksia:

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • Hieronnan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Terveysalan ammattitutkinto
 • Vammaisalan ammattitutkinto
 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Immobilisaattiohoidon erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hammastekniikan perustutkintoon opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • vaikea käsi-ihottuma.

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoissa, eli

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lääkealan perustutkinnossa seuraavat seikat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Välinehuoltoalan perustutkinnossa voivat opiskelijaksi ottamisen esteet olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lisätietoja terveydellisistä vaatimuksista ja rajoituksista saat oppilaitoksilta.