Skip to content

Terveydelliset vaatimukset sosiaali,- terveys- ja liikunta-alalla

Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa johonkin ammatilliseen perustutkintoon, jossa on terveydellisiä vaatimuksia, merkitset yhteishaun sähköisessä hakulomakkeessa terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita.

Jos koulutus ei kuulu yhteishakuun, oppilaitos pyytää sinulta vastaavat tiedot omassa hakulomakkeessaan. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Seuraavassa on lueteltu tutkinnoittain ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hammastekniikan perustutkinto

 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • vaikea käsi-ihottuma.

Lääkealan perustutkinto

 • sellainen näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineineillä
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Liikunnanohjauksen perustutkinto

 • sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet tai vammat, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vakava toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Välinehuoltoalan perustutkinto

 • erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ihoallergiat (mm. kemikaalit ja suojakäsineet)
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lisätietoja terveydellisistä vaatimuksista

Kysy lisätietoja ja tarkennuksia terveysasioihin suoraan oppilaitoksilta.