Skip to content

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 21.5.-23.7. Katso haussa olevat koulutukset

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen

Tammikuusta 2018 alkaen ammatilliseen koulutukseen (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) voi hakeutua myös jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Oppilaitokset päättävät tarkemmista hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Saat hakemiseen ohjausta ja neuvontaa oppilaitoksilta. Jo hakuvaiheessa tavoitteena on selvittää sinulle sopiva koulutus ja koulutuksen vaativuustaso. Sopivan koulutuksen valinnassa huomioidaan osaaminen, jota sinulla jo on. Tällaista aiemmin hankittua osaamista sinulle on saattanut kertyä esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä tai järjestötoiminnassa.

Mihin koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa?

Voit hakea ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Tietoa koulutustarjonnasta ja hakuajoista löydät Opintopolusta tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Jokainen oppilaitos päättää itse, mitä koulutuksia jatkuvassa haussa on tarjolla ja milloin haku järjestetään.

Huomioi, että kaikki oppilaitokset eivät välttämättä julkaise oman jatkuvan haun tietojaan Opintopolussa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppilaitokseen ei voi hakea jatkuvan haun kautta. Siksi sinun kannattaa tutustua huolella myös sellaisten oppilaitosten omiin verkkosivuihin, jotka järjestävät koulutusta aloilla, joista olet kiinnostunut.

Kuka voi hakea jatkuvassa haussa?

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Sinun kannattaa hakeutua koulutukseen jatkuvan haun väylän kautta erityisesti, jos:

  • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
  • haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Jos olet juuri päättänyt peruskoulun, kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, haet ensisijaisesti yhteishaussa. Yhteishaun lisäksi voit hakea myös jatkuvissa hauissa, jos niissä on tarjolla sinulle sopiva koulutus.

Voit hakea urheilijoiden ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Täytettyäsi hakulomakkeen sinun pitää lisäksi täyttää urheilijan lisätietolomake ja lähettää se hakuaikana suoraan oppilaitokseen. Avaa lisätietolomake

Urheilijan lisätietolomakkeella oppilaitos selvittää urheilijastatuksesi.

Lue myös miten haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen

Miten jatkuvassa haussa haetaan?

Jokainen oppilaitos päättää, millä tavalla jatkuva haku toteutetaan. Täytät yleensä sähköisen hakulomakkeen, joka löytyy Opintopolusta tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta. Tietoa hakuajoista sekä hakuohjeet ja -lomakkeet löydät oppilaitosten omilta verkkosivuilta tai Opintopolusta.

Millä perusteilla opiskelijat valitaan?

Jatkuvassa haussa jokainen oppilaitos päättää itse, millä perusteilla opiskelijat valitaan. Yhtenäisiä valtakunnallisia valintaperusteita ei ole. Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeita. Tarkemmista valintakriteereistä, mahdollisista pääsykokeista tai soveltuvuuskokeista löydät tietoa Opintopolusta tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta.

Jos et tule valituksi koulutukseen eikä hakemassasi oppilaitoksessa ole tarjolla sinulle sopivaa koulutusta, oppilaitos auttaa sinua sopivan koulutuksen löytämisessä. Tarvittaessa oppilaitos auttaa myös hakeutumaan muiden palveluiden piiriin (esimerkiksi työvoimapalvelut, muut ohjauspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut).

Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta