Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Humanistinen ja kasvatusala ammatillisessa koulutuksessa

Lastenohjaaja näyttää askarreltua kalaa.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot ja ammattitutkinnot) saavutetaan monentyyppisissä ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittava osaaminen. Työpaikkoja tarjoavat kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt, mutta alalla voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät tämän alan ammattilaisia.

Alalla tuotetaan palveluja ja järjestetään monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville.

Alalla tarvitaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Alan tehtävissä työskennellään usein läheisessä kontaktissa kaikenikäisten kanssa.

Monissa alan ammateissa on otettava myös vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Myös arvoihin liittyvä eettinen vastuu korostuu alan töissä. Tärkeitä alalla ovat myös viestintä- ja ilmaisutaidot, jotta sanomat ja viestit välittyvät ymmärrettävästi. Moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa toiminen edellyttää tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmän toiminnasta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Työllisyystilanne alalla on hyvä. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään perustutkintoon haetaan yhteishaun kautta. Näyttötutkintoon hakeutuvat tai jo tutkinnon suorittaneet hakevat suoraan oppilaitokseen.

 • Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
 • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto
 • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Asioimistulkin ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
 • Suntion ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
 • Oikeustulkin erikoisammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto