Skip to content

Humanistinen ja kasvatusala ammatillisessa koulutuksessa

Lastenohjaaja näyttää askarreltua kalaa.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) saavutetaan monentyyppisissä ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittava osaaminen. Työpaikkoja tarjoavat kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt, mutta alalla voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät tämän alan ammattilaisia.

Alalla tuotetaan palveluja ja järjestetään monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville.

Alalla tarvitaan hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Alan tehtävissä työskennellään usein läheisessä kontaktissa kaikenikäisten kanssa.

Monissa alan ammateissa on otettava myös vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Myös arvoihin liittyvä eettinen vastuu korostuu alan töissä. Tärkeitä alalla ovat myös viestintä- ja ilmaisutaidot, jotta sanomat ja viestit välittyvät ymmärrettävästi. Moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa toiminen edellyttää tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmän toiminnasta.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Työllisyystilanne alalla on hyvä. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat  muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan tutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Uusi tutkinto 1.8.2018: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
 • Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, poistuu rakenteesta 31.7.2018
 • Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, poistuu rakenteesta 31.7.2018
 • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto, poistuu rakenteesta 31.7.2018

Ammattitutkinnot

 • Asioimistulkin ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto1.8.2018: Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
 • Suntion ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018

Erikoisammattitutkinnot

 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
 • Oikeustulkin erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksilta.