Skip to content

 Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 2.7.−15.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat valmiita. Jos saat paikan 28.6. mennessä, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos saat  opiskelupaikan myöhemmin, ota paikka vastaan korkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Varasijoja täytetään 31.7. asti.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 22.5. klo 8.00 – 24.7.  klo 15.00. Katso koulutukset

 

Humanistiset ja taidealat sekä taideteollisuusalat ammatillisessa koulutuksessa

Artesaaniopiskelija näyttää valmista sarjakuvatäkänää. Kuva: Samuli Launonen

Humanistisen ja taidealan sekä taideteollisuusalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat käsi- ja taideteollisuuden, kuvallisen ilmaisun, kirjasto-, teatteri-, tanssi-, sirkus ja musiikkialojen työtehtävissä tarvittava osaaminen. Kulttuurialalla tarjotaan tuotteita, palveluita, taidetta ja elämyksiä.

Työtehtävät ja työpaikat: Alan työllistäjiä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, alihankintatyö, kauppa ja alan neuvontajärjestöt. Alalla voit työskennellä osaamisesi mukaisesti joko valmistus-, suunnittelu-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä. Ala kehittyy jatkuvasti ja siksi syntyy uusia työtehtäviä ja ammattialoja, esimerkiksi palvelun tuottaminen on lisääntynyt. Kulttuurialan ammattilaisena työskentelet yhdessä muiden alojen osaajien kanssa. Teet myös usein yhteistyötä median, liiketalouden, matkailun ja hyvinvointialojen kanssa. Työtä voit tehdä myös freelancerina, eli usealle työnantajalle lyhytkestoisissa työsuhteissa.

Alan vaatimukset: Ala sopii yritteliäille ja luoville henkilöille. Alalla tarvitset esteettistä, visuaalista ja kulttuuriosaamista. Osaat valmistaa tuotteita, omaat kädentaitoja ja valmiuksia yritystoimintaan.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Katso kaikki kevään yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot 
Voit rajata hakutuloksen muun muassa alan tai alueen mukaan.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
  • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja
  • julkaisutuotannon osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja
  • kuvallisen ilmaisun osaamisala, kuvallisen ilmaisun toteuttaja
  • painoviestinnän osaamisala, mediapalvelujen toteuttaja
 • Musiikkialan perustutkinto
  • muusikin osaamisala, muusikko
  • musiikkiteknologian osaamisala, musiikkiteknologi
  • pianonvirityksen osaamisala, pianonvirittäjä
 • Sirkusalan perustutkinto, sirkusartisti
 • Taideteollisuusalan perustutkinto
  • jalometallialan osaamisala, artesaani
  • kello- ja mikromekaniikan osaamisala, kelloseppä, mikromekaanikko
  • metalliseppäalan osaamisala, artesaani
  • käsityön ohjaustoiminnan osaamisala, artesaani
  • puusepänalan osaamisala, artesaani
  • restaurointialan osaamisala, artesaani
  • saamenkäsityön osaamisala, artesaani
  • sisustusalan osaamisala, artesaani
  • soitinrakennusalan osaamisala, artesaani
  • tuotteen valmistuksen osaamisala, artesaani
  • verhoilualan osaamisala, artesaani
 • Tanssialan perustutkinto, tanssija
 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto > 31.7.2018 asti
 • Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto > 31.7.2018 asti
 • Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto > 31.7.2018 asti
 • Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto > 31.7.2018 asti

HUOM! Poistuviin perustutkintoihin voi hakea vain oppilaitosten mahdollisten jatkuvien hakujen kautta, ei yhteishaussa.

Ammattitutkinnot

 • Asioimistulkkauksen ammattitutkinto
 • Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto
 • Media-alan ammattitutkinto
 • Musiikkituotannon ammattitutkinto
 • Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
 • Taideteollisuusalan ammattitutkinto
 • Aseseppäkisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Digitaalipainajan ammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Jalometallialan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kirjansitojan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kultaajakisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Käsityöntekijän ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Restaurointikisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Seppäkisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Sisustusalan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti 18
 • Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Valokuvaajan ammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Verhoilijan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot

 • Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
 • Media-alan erikoisammattitutkinto
 • Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
 • Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
 • Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Jalometallialan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Käsityömestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Oikeustulkin erikoisammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Seppämestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Valokuvaajan erikoisammattitutkinto > 31.7.2018 asti

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen ennen tutkinnon poistumista, voit suorittaa sen loppuun vuoteen 2021 asti. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.