Skip to content

Kasvatusalat ammatillisessa koulutuksessa

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot | Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) saavutat ohjauksen, kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavan osaamisen. Tuotat palveluja ja järjestät monenlaista toimintaa eri-ikäisille ja perheille, myös tulkkauspalveluja maahanmuuttajille sekä ohjausta ja avustamista viittomakieltä tai erilaisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitseville.

Työtehtävät ja työpaikat: Työpaikkoja tarjoavat kunnat, seurakunnat, kirkot, järjestöt ja monet yhteisöt. Päiväkodit ja avoin varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset, nuorisokeskukset, yritykset ja laitokset työllistävät alan ammattilaisia. Voit toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Työllisyystilanne alalla on hyvä. Ohjaus-, kasvatus- ja kielipalveluiden tarve kasvaa tulevaisuudessa.

Alan vaatimukset: Toimiaksesi alalla tarvitset hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Monissa alan ammateissa on otettava vastuuta ohjattavien tai asiakkaiden turvallisuudesta. Tarvitset lisäksi viestintä- ja ilmaisutaitoja, jotta voit välittää sanomasi ja viestisi ymmärrettävästi. Työ tehdään moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa, joka vaatii hyvää yhteistyökykyä.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Katso kaikki kevään yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot 
Voit rajata hakutuloksen muun muassa alan tai alueen mukaan.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala, nuoriso- ja yhteisöohjaaja
  • kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala, kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, lastenohjaaja

Ammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto > 31.12.2018
 • Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot

 • Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
  • Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, Vammaisalan erityisohjaaja
  • Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala, Näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija
  • Työvalmennuksen osaamisala, Työvalmentaja
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen ennen tutkinnon poistumista, voit suorittaa sen loppuun vuoteen 2021 asti. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.


Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Työtehtävät ja työpaikat: Voit työskennellä liikenneopettajana autokouluissa, ammattiopistoissa ja tutkinnon valinnaisista osista riippuen ajokokeen vastaanottajana, ammattipätevyyskouluttajana, autokouluyrittäjänä, nuorten liikennekasvatuksen tehtävissä tai ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikenteen asiantuntijan tehtävissä.

Alan vaatimukset: Osaat toimia autokoulun asiakaspalvelussa ja ajokorttikoulutuksessa. Lisäksi osaat suunnitella ja toteuttaa opetustilanteen sekä toimia henkilöauton ja kevyen nelipyörän (B- ja AM-luokan) ajokorttikoulutuksen opettajana. Hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien tiedot ja taidot ja osaat kuljettaa itse opettamaasi liikennevälinettä. Osaat suunnitella ja toteuttaa opetuksen sekä hallitset alan säädökset ja lait.

Hakeminen: Liikenneopettajan koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Lisätietoja hakemisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.