Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Kauppa ja hallinto ammatillisessa koulutuksessa

""

Kaupan ja hallinnon alan tutkinnoilla (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) voit työllistyä erilaisiin elinkeinoelämän tehtäviin, jotka liittyvät asiakaspalveluun, kauppaan, toimistotehtäviin tai hallintoon. Voit alalla edetä esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi.

Työtehtävät ja työpaikat

Alan työpaikkoja ovat muun muassa vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä kirjastot ja tietopalveluyritykset. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Alan tutkinnoissa osoittamasi osaaminen voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla.

Alan vaatimukset

Liiketalouden alalla tarvitaan yleistä liiketaloudellista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Liiketalouden ammattilaisena olet luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Olet myös joustava ja järjestelykykyinen, suhtaudut työhösi ja asiakkaisiin myönteisesti ja vastuuntuntoisesti sekä osaat toimia taloudellisesti. Koska ala on kansainvälinen, sinulta vaaditaan hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatillinen perustutkinto

 • Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Ammattitutkinnot

 • Isännöinnin ammattitutkinto
 • Liiketoiminnan ammattitutkinto
  • Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
  • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
  • Kiinteistövälityksen osaamisala
  • Finanssipalveluiden osaamisala
  • Taloushallinnon osaamisala
  • Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto
  • Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
  • Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala

Erikoisammattitutkinnot

 • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
  • Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala
  • Sisäisen tarkastuksen osaamisala
 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
  • Henkilöstöhallinnon osaamisala
  • Taloushallinnon osaamisala
  • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
  • Kaupan osaamisala
  • Kiinteistövälityksen osaamisala
  • Kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala
 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.