Skip to content

Studieinfo.fi ja Studyinfo.fi palvelut eivät tällä hetkellä toimi! – Tjänsterna Studieinfo.fi och Studyinfo.fi fungerar inte för tillfället!  Selvitämme ongelman mahdollisimman pian – Vi utreder problemet så snabbt som möjligt.

Kulttuuriala ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle.

Kulttuurialan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan käsi- ja taideteollisuuden, kuvallisen ilmaisun, kirjasto-, teatteri-, tanssi-, sirkus ja musiikkialojen työtehtävissä tarvittava osaaminen.

Kulttuurialalla tarjotaan tuotteita, palveluita, taidetta ja elämyksiä. Alan osaajille on ominaista esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot sekä yritystoiminta.

Alan työllistäjiä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, alihankintatyö ja alan neuvontajärjestöt. Palvelun tuottaminen on lisääntynyt voimakkaasti kulttuurialoilla. Ala kehittyy jatkuvasti ja siksi syntyy uusia työtehtäviä ja ammattialoja. Kulttuurialan ammattilaiset työskentelevät yhdessä muiden alojen osaajien kanssa. Yhteistyö median, liiketalouden, matkailun ja hyvinvointialojen kanssa on voimakkaasti lisääntynyt viime aikoina. Alalla työskennellään tyypillisesti freelancereina eli työtä tehdään usealle työnantajalle lyhytkestoisissa työsuhteissa.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Uusi tutkinto 1.8.2018: Taideteollisuusalan perustutkinto
  • jalometallialan osaamisala
  • kello- ja mikromekaniikan osaamisala
  • metalliseppäalan osaamisala
  • käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
  • puusepänalan osaamisala
  • restaurointialan osaamisala
  • sisustus- ja verhoilualan osaamisala
  • soitinrakennuksen osaamisala
  • tuotteen valmistuksen osaamisala
 • Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto > poistuu 31.7.2017, muuttuu audiovisuaalisen viestinnän osaamisalaksi Media-alan perustutkinnossa, katso Tekniikan ja liikenteen alat tutkinnot
 • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto > poistuu 31.7.2018, muuttuu kuvallisen ilmaisun osaamisalaksi media-alan perustutkinnossa
 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto > poistuu 31.7.2018, muuttuu osaamisaloiksi Taideteollisuusalan perustutkinnossa
 • Musiikkialan perustutkinto
  • musiikin osaamisala
  • musiikkiteknologian osaamisala
  • pianonvirityksen osaamisala
 • Sirkusalan perustutkinto
 • Tanssialan perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • Aseseppäkisällin ammattitutkinto
 • Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto
 • Jalometallialan ammattitutkinto
 • Kirjansitojan ammattitutkinto
 • Kultaajakisällin ammattitutkinto
 • Käsityöntekijän ammattitutkinto
 • Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
 • Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.1.2018: Musiikkituotannon ammattitutkinto
 • Restaurointikisällin ammattitutkinto
 • Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
 • Seppäkisällin ammattitutkinto
 • Sisustusalan ammattitutkinto
 • Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
 • Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
 • Valokuvaajan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Verhoilijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
 • Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
 • Jalometallialan erikoisammattitutkinto
 • Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
 • Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
 • Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
 • Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
 • Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
 • Seppämestarin erikoisammattitutkinto
 • Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
 • Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja saat oppilaitoksilta.