Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Kulttuuriala ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan opiskelija sovittaa vaatetta mallinukelle.

Kulttuurialan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan käsi- ja taideteollisuuden, kuvallisen ilmaisun, kirjasto-, teatteri-, tanssi-, sirkus ja musiikkialojen työtehtävissä tarvittava osaaminen.

Kulttuurialalla tuotetaan tuotteita, palveluita, taidetta ja elämyksiä. Alan osaajille on ominaista esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, tuotteiden valmistus ja kädentaidot sekä yritystoiminta.

Alan työllistäjiä ovat pieni- ja keskisuuri yritystoiminta, alihankintatyö ja alan neuvontajärjestöt. Palvelun tuottaminen on lisääntynyt voimakkaasti kulttuurialoilla. Ala kehittyy jatkuvasti ja siksi syntyy uusia työtehtäviä ja ammattialoja. Kulttuurialan ammattilaiset työskentelevät yhdessä muiden alojen osaajien kanssa. Yhteistyö median, liiketalouden, matkailun ja hyvinvointialojen kanssa on voimakkaasti lisääntynyt viime aikoina. Alalla työskennellään tyypillisesti freelancereina tehden työtä usealle työnantajalle lyhytkestoisissa työsuhteissa.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävään perustutkintoon haetaan yhteishaun kautta. Näyttötutkintoon hakeutuvat tai jo tutkinnon suorittaneet hakevat suoraan oppilaitokseen.

 • Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto > poistuu 31.7.2017 ja korvataan 1.8.2017 alkaen Media-alan perustutkinnolla, katso Tekniikan ja liikenteen alat tutkinnot
 • Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
 • Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
 • Musiikkialan perustutkinto
 • Sirkusalan perustutkinto
 • Tanssialan perustutkinto

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Aseseppäkisällin ammattitutkinto
 • Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto > poistui 31.7.2016! Katso Tekniikan ja liikenteen ala (Media-alan ammattitutkinto)
 • Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto > voimaan 1.1.2017
 • Jalometallialan ammattitutkinto
 • Kirjansitojan ammattitutkinto
 • Kultaajakisällin ammattitutkinto
 • Käsityöntekijän ammattitutkinto
 • Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
 • Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
 • Restaurointikisällin ammattitutkinto
 • Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto
 • Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
 • Seppäkisällin ammattitutkinto
 • Sisustusalan ammattitutkinto
 • Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
 • Teatterialan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2016!
 • Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
 • Valokuvaajan ammattitutkinto
 • Verhoilijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
 • Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto > poistui 31.7.2016! Katso Tekniikan ja liikenteen ala (Media-alan erikoisammattitutkinto)
 • Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto > 1.1.2017 alkaen!
 • Jalometallialan erikoisammattitutkinto
 • Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
 • Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
 • Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
 • Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
 • Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
 • Seppämestarin erikoisammattitutkinto
 • Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Teatterialan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2016!
 • Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
 • Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksista.