Skip to content

Luonnonvara- ja ympäristöala ammatillisessa koulutuksessa

Puutarhuri poimii tomaatteja kasvihuoneessa.

Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan maa- ja metsätalouden, puutarhatalouden tai muiden luonnonläheisten elinkeinojen eri tehtävissä tarvittava osaaminen. Maaseudun elinkeinorakenteen muutos tuo uusia elinkeinoja, toimintatapoja ja yrittämisen muotoja.

Alan tehtävissä on huomioitava luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristömyönteinen toiminta. Biotalous tuo luonnonvara- ja ympäristöalalle uusia elinkeinomahdollisuuksia.

Opiskelijavalinnassa on joidenkin tutkintojen kohdalla erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Luonnonvara- ja ympäristöalan ammattiosaajat työllistyvät muun muassa maa- ja metsätiloille, puutarhoille, viher- ja metsäalan yrityksiin, maatalous- ja puutarhakauppaan sekä luontopalveluihin ja kalatalouteen joko yrittäjiksi tai työntekijöiksi. Luonnonvara- ja ympäristöalalla työskennellään eläinten, kasvien ja niihin liittyvän teknologian parissa sekä muissa luonnonläheisissä tehtävissä. Työ vaatii usein hyvää fyysistä kuntoa ja valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa luontoa kunnioittaen.

Alalle uusia mahdollisuuksia tuovat

 • lemmikkieläinpalvelut
 • maatalouden koneurakointi- ja alihankintatyöt
 • hevosalan palvelut
 • viherrakentamisen palvelut
 • metsien-, vesistöjen- ja luonnonhoitopalvelut
 • erä-, luonto- ja maatilamatkailun palvelut
 • lähienergia.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hevostalouden perustutkinto
 • Kalatalouden perustutkinto
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
  • luontoalan osaamisala
  • porotalouden osaamisala
  • ympäristöalan osaamisala
 • Maatalousalan perustutkinto
  • eläintenhoidon osaamisala
  • maatalousteknologian osaamisala
  • maatilatalouden osaamisala
  • turkistalouden osaamisala
 • Metsäalan perustutkinto
  • metsäenergian tuotannon osaamisala
  • metsäkoneasennuksen osaamisala
  • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
  • metsätalouden osaamisala
 • Puutarhatalouden perustutkinto > Puutarha-alan perustutkinto (uusi nimike 1.8.2018)
  • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
  • puutarhatuotannon osaamisala
  • viheralan osaamisala

Ammattitutkinnot 

 • Arboristin ammattitutkinto
 • Bioenergia-alan ammattitutkinto
 • Eläintenhoitajan ammattitutkinto
 • Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Floristin ammattitutkinto
 • Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.1.2018: Hevostalouden ammattitutkinto
 • Hevostenvalmentajan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Kalanjalostajan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kalanviljelijän ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kalastusoppaan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Kalatalouden ammattitutkinto
 • Kengityssepän ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Luonnontuotealan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Luontoalan ammattitutkinto
 • Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
 • Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
 • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
 • Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)
 • Porotalouden ammattitutkinto
 • Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Seminologin ammattitutkinto
 • Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
 • Viheralan ammattitutkinto
 • Vihersisustajan ammattitutkinto
 • Viinintuotannon ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Viljelijän ammattitutkinto
 • Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Floristimestarin erikoisammattitutkinto
 • Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.1.2018: Hevostalouden erikoisammattitutkinto
 • Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
 • Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Luontoalan ammattitutkinto
 • Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
 • Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
 • Metsämestarin erikoisammattitutkinto
 • Puunkorjuun erikoisammattitutkinto
 • Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Riistamestarin erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Tallimestarin erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Viheralan erikoisammattitutkinto