Skip to content

 Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikolle 2.7.−15.8. välisenä aikana. Tutustu koulutuksiin.

 

Korkeakoulujen kevään 2018 yhteishaun tulokset ovat valmiita. Jos saat paikan 28.6. mennessä, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Jos saat  opiskelupaikan myöhemmin, ota paikka vastaan korkeakoulun ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Varasijoja täytetään 31.7. asti.

 

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 22.5. klo 8.00 – 24.7.  klo 15.00. Katso koulutukset

 

Maa- ja metsätalousalat ammatillisessa koulutuksessa

Kesäinen pelto ja taustalla punaisia maalaistaloja

Maa- ja metsätalousalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat maa- ja metsätalouden, puutarhatalouden tai muiden luonnonläheisten elinkeinojen eri tehtävissä tarvittava osaaminen. Maaseudun elinkeinorakenteen muutos tuo uusia elinkeinoja, toimintatapoja ja yrittämisen muotoja.

Työtehtävät ja työpaikat: Maa- ja metsätalousalan ammattiosaajana työllistyt muun muassa maa- ja metsätiloille, puutarhoille, hevostalouteen, eläin-, viher- ja metsäalan yrityksiin, maatalous- ja puutarhakauppaan sekä kalatalouteen joko yrittäjäksi tai työntekijäksi. Työtehtävät ovat eläinten, kasvien ja niihin liittyvän teknologian parissa sekä muissa luonnonläheisissä tehtävissä. Biotalous tuo luonnonvara- ja ympäristöalalle uusia elinkeinomahdollisuuksia. Alalle uusia mahdollisuuksia tuovat myös lemmikkieläinpalvelut, maatalouden koneurakointi- ja alihankintatyöt, hevosalan palvelut, viherrakentamisen palvelut ja metsienhoitopalvelut.

Alan vaatimukset: Alan tehtävissä on huomioitava luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristömyönteinen toiminta. Työ vaatii usein hyvää fyysistä kuntoa ja valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa luontoa kunnioittaen.

Opiskelijavalinnassa on metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla (metsäalan perustutkinnossa) erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Katso kaikki kevään yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot 
Voit rajata hakutuloksen muun muassa alan tai alueen mukaan.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja
 • Kalatalouden perustutkinto, kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja
 • Maatalousalan perustutkinto
  • eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
  • maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä
  • maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
  • turkistalouden osaamisala, turkistarhaaja
 • Metsäalan perustutkinto
  • metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergiantuottaja
  • metsäkoneasennuksen osaamisala, metsäkoneasentaja
  • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja
  • metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • Puutarha-alan perustutkinto 
  • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri
  • puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri
  • viheralan osaamisala, puutarhuri

Ammattitutkinnot

 • Eläintenhoidon ammattitutkinto
 • Hevostalouden ammattitutkinto
 • Kalatalouden ammattitutkinto
 • Maatalousalan ammattitutkinto
 • Metsäalan ammattitutkinto
 • Porotalouden ammattitutkinto
 • Puutarha-alan ammattitutkinto
 • Arboristin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Bioenergia-alan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Eläintenhoitajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Floristin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Golfkentänhoitajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kalanjalostajan ammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Kalanviljelijän ammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Kalastusoppaan ammattitutkinto > 31.7.2018 asti
 • Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Mehiläistarhaajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Seminologin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Viheralan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Vihersisustajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Viljelijän ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Viljelypuutarhurin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot

 • Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
 • Hevostalouden erikoisammattitutkinto
 • Kalatalouden erikoisammattitutkinto
 • Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
 • Maatalousalan erikoisammattitutkinto
 • Metsäalan erikoisammattitutkinto
 • Puutarha-alan erikoisammattitutkinto
 • Floristimestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Metsämestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Puunkorjuun erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Viheralan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen ennen tutkinnon poistumista, voit suorittaa sen loppuun vuoteen 2021 asti. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin
Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.