Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Maa- ja metsätalousalat ammatillisessa koulutuksessa

""

Maa- ja metsätalousalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat maa- ja metsätalouden, puutarhatalouden tai muiden luonnonläheisten elinkeinojen eri tehtävissä tarvittava osaaminen. Maaseudun elinkeinorakenteen muutos tuo uusia elinkeinoja, toimintatapoja ja yrittämisen muotoja.

Työtehtävät ja työpaikat

Maa- ja metsätalousalan ammattiosaajana työllistyt muun muassa maa- ja metsätiloille, puutarhoille, hevostalouteen, eläin-, viher- ja metsäalan yrityksiin, maatalous- ja puutarhakauppaan sekä kalatalouteen joko yrittäjäksi tai työntekijäksi. Työtehtävät ovat eläinten, kasvien ja niihin liittyvän teknologian parissa sekä muissa luonnonläheisissä tehtävissä. Biotalous tuo luonnonvara- ja ympäristöalalle uusia elinkeinomahdollisuuksia. Alalle uusia mahdollisuuksia tuovat myös lemmikkieläinpalvelut, maatalouden koneurakointi- ja alihankintatyöt, hevosalan palvelut, viherrakentamisen palvelut ja metsienhoitopalvelut.

Alan vaatimukset

Alan tehtävissä on huomioitava luonnonvarojen kestävä käyttö ja ympäristömyönteinen toiminta. Työ vaatii usein hyvää fyysistä kuntoa ja valmiutta työskennellä muuttuvissa olosuhteissa luontoa kunnioittaen.

Lue  lisää

Opiskelijavalinnassa on metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalla (metsäalan perustutkinnossa)erityisiä terveydellisiä vaatimuksia.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja, hevospalveluohjaaja
 • Kalatalouden perustutkinto, kalastaja, kalanviljelijä, kalanjalostaja, kalastuksenohjaaja
 • Maatalousalan perustutkinto
  • eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja
  • maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä
  • maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä
  • turkistalouden osaamisala, turkistarhaaja
 • Metsäalan perustutkinto
  • metsäenergian tuotannon osaamisala, metsäenergiantuottaja
  • metsäkoneasennuksen osaamisala, metsäkoneasentaja
  • metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja
  • metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
 • Puutarha-alan perustutkinto 
  • kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri
  • puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri
  • viheralan osaamisala, puutarhuri

Ammattitutkinnot

 • Eläintenhoidon ammattitutkinto
  • Eläinhoitoalan osaamisala (AT)
  • Eläinkaupan osaamisala (AT)
  • Eläinten kouluttamisen osaamisala
  • Eläinten trimmaamisen osaamisala
  • Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala
  • Koe-eläinhoitamisen osaamisala
  • Koirahieronnan osaamisala
 • Hevostalouden ammattitutkinto
  • Hevosavusteisten palvelujen tuottamisen osaamisala, Hevospalvelujentuottaja
  • Hevoshierontapalvelujen tuottamisen osaamisala, Hevoshieroja
  • Hevoskasvatuspalvelujen tuottamisen osaamisala, Hevospalvelujentuottaja
  • Hevosten kengittämisen osaamisala, Kengittäjä
  • Hevosvarusteiden valmistamisen osaamisala, Valjasseppä
  • Ratsastuksenopettamisen osaamisala, Ratsastuksenopettaja (AT)
  • Ratsuhevosen kouluttamisen ja valmentamisen osaamisala, Ratsuttaja
  • Ravivalmennuspalvelujen tuottamisen osaamisala. Ravivalmentaja
 • Kalatalouden ammattitutkinto
  • Ammattikalastuksen osaamisala, Kalastaja (AT)
  • Kalanjalostuksen osaamisala Kalanjalostaja (AT)
  • Kalastusopastuksen osaamisala, Kalastusopas (AT)
  • Vesiviljelyn osaamisala, Vesiviljelijä (AT)
 • Maatalousalan ammattitutkinto
 • Metsäalan ammattitutkinto
 • Porotalouden ammattitutkinto
 • Puutarha-alan ammattitutkinto
  • Golfkentänhoidon osaamisala, Golfkentänhoitaja
  • Floristiikan osaamisala, Floristi
  • Puunhoidon osaamisala, Arboristi
  • Puutarhakasvituotannon osaamisala, Tuotantopuutarhuri
  • Viheralueiden rakentamisen osaamisala, Viheraluerakentaja
  • Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala, Puistopuutarhuri
  • Vihersisustuksen osaamisala, Vihersisustaja

Erikoisammattitutkinnot

 • Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto
  • Eläinten kouluttamisen osaamisala
  • Klinikkaeläinhoitamisen osaamisala
  • Koe-eläinhoitamisen osaamisala
 • Hevostalouden erikoisammattitutkinto
  • Ratsastuksenopettamisen osaamisala, Ratsastuksenopettaja (EAT)
  • Hevosurheilun johtamisen osaamisala, Hevosurheilumanageri
  • Hevosten kengityksen asiantuntijana toimimisen osaamisala, Kengitysseppä
  • Hevostallin toiminnan johtamisen osaamisala, Tallimestari
 • Kalatalouden erikoisammattitutkinto
  • Elinkeinokalatalouden osaamisala, Kalatalousmestari
  • Kalavesien hoidon osaamisala, Kalastusmestari
 • Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto
 • Maatalousalan erikoisammattitutkinto
 • Metsäalan erikoisammattitutkinto
 • Puutarha-alan erikoisammattitutkinto, Floristimestari, Golfkenttämestari, Viheraluemestari

Tutustu tutkintojen perusteisiin 

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.