Skip to content

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ammatillisessa koulutuksessa

Kokkiopiskelija pilkkoo vihanneksia opetuskeittiössä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan osaaminen matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan työtehtäviin.

Alan työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • matkailukeskukset ja -yritykset
 • matka- ja matkailutoimistot
 • hotellit ja muut majoitusyritykset
 • laivat
 • ravintolat, kahvilat, catering-toimipaikat ja -yritykset
 • koulut, hoito- ja hoivalaitokset sekä
 • kotityö- ja puhdistuspalveluyritykset.

Alalla tuotetaan palveluja ja tuotteita asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan asiakaslähtöisesti. Palveluilla vaikutetaan asiakkaiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Alan ammattilainen on myynti- ja palveluhenkinen ja asennoituu myönteisesti ja vastuuntuntoisesti työhönsä ja asiakkaisiin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa, ja alalla voi siirtyä työtehtävästä toiseen. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi. Alan työtehtävissä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa, ja elintarvikelaki asettaa vaatimuksia alalla työskentelevän terveydentilasta ja pukeutumisesta.

Erilaiset ruoka-aineallergiat ja eettiset vakaumukset voivat rajoittaa merkittävästi osaamisen hankkimista ja alan joidenkin tutkintojen suorittamista. Lisätietoja voi kysyä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä.

Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoiman tarve voi vaihdella alueellisesti ja eri vuodenaikojen mukaan. Työ voi tehtävän ja toimipaikan mukaan olla joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen kuuluvat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan tutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Matkailualan perustutkinto
  • majoituspalvelujen osaamisala > uusi 1.8.2018
  • matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala
  • matkailupalvelujen osaamisala
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  • asiakaspalvelun osaamisala
  • ruokapalvelun osaamisala

Ammattitutkinnot 

 • Hotellivirkailijan ammattitutkinto
 • Kotityöpalvelujen ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Laitoshuoltajan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
 • Matkaoppaan ammattitutkinto
 • Ravintolakokin ammattitutkinto
 • Suurtalouskokin ammattitutkinto
 • Tarjoilijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

 • Baarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Dieettikokin erikoisammattitutkinto
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017