Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ammatillisessa koulutuksessa

Kokkiopiskelija pilkkoo vihanneksia opetuskeittiössä.

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan osaaminen matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan sekä kotityö- ja puhdistuspalvelualan työtehtäviin.

Alan työpaikkoja ovat mm. erilaiset

 • matkailukeskukset ja -yritykset
 • matka- ja matkailutoimistot
 • hotellit ja muut majoitusyritykset
 • laivat
 • ravintolat, kahvilat, catering-toimipaikat ja -yritykset
 • koulut, hoito- ja hoivalaitokset sekä
 • kotityö- ja puhdistuspalveluyritykset.

Alalla tuotetaan palveluja ja tuotteita asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan asiakaslähtöisesti. Palveluilla vaikutetaan asiakkaiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Alan ammattilainen on myynti- ja palveluhenkinen ja asennoituu myönteisesti ja vastuuntuntoisesti työhönsä ja asiakkaisiin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa, ja alalla voi siirtyä työtehtävästä toiseen. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi. Alan työtehtävissä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa, ja elintarvikelaki asettaa vaatimuksia alalla työskentelevän terveydentilasta ja pukeutumisesta. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan harkita oireiden ja toiminnan vajaavuuden perusteella.

Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoiman tarve voi vaihdella alueellisesti ja eri vuodenaikojen mukaan. Työ voi tehtävän ja toimipaikan mukaan olla joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
 • Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto
 • Matkailualan perustutkinto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ammattitutkinnot (vain aikuisille)

 • Hotellivirkailijan ammattitutkinto
 • Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
 • Laitoshuoltajan ammattitutkinto
 • Maaseutumatkailun ammattitutkinto
 • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
 • Matkaoppaan ammattitutkinto
 • Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto
 • Ravintolakokin ammattitutkinto
 • Suurtalouskokin ammattitutkinto
 • Tarjoilijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto (vain aikuiskoulutuksena)

 • Baarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Dieettikokin erikoisammattitutkinto
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
 • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto