Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Henkilökohtaiset palvelut ammatillisessa koulutuksessa

""

Hius- ja kauneudenhoitopalvelujen tutkinnotLiikunta- ja urheilualan tutkinnotMatkailu- ja ravitsemisalan tutkinnotPuhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnot | Seurakunta- ja hautauspalvelualan tutkinnot

Henkilökohtaisiin palveluihin kuuluvat hiusten ja kauneudenhoitopalvelut, seurakunta- ja hautauspalvelut, hotelli- ja ravintola-ala, kotitalouspalvelut, matkailu ja vapaa-aika sekä urheilu ja liikunta.

Hius- ja kauneudenhoitopalvelujen tutkinnot

Hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat tarvittava osaaminen hius- ja kauneudenhoitoalalle. Palveluilla edistetään asiakkaiden hyvinvointia ja tuotetaan kauneutta ja mielihyvää, esteettisiä kokemuksia ja viihtyvyyttä.

Työtehtävät ja työpaikat

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä hius- ja kauneudenhoitoalan palveluja tarjoavissa yrityksissä tai yksityisenä yrittäjänä.

Alan vaatimukset

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
  • ihon hoidon osaamisala, kosmetologi
  • kampaajatyön osaamisala, kampaaja
  • hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala, kosmetiikkaneuvoja
  • parturityön osaamisala, parturi

Erikoisammattitutkinnot

 • Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.


Liikunta- ja urheilualan tutkinnot

Liikunta-alan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat liikunta- ja urheilualalla tarvittava osaaminen.

Työtehtävät ja työpaikat

Työpaikkoja on mm. liikunta-alan palveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Työpaikkoja alalla ovat esimerkiksi liikuntatoimen yksiköt ja liikunta- ja urheiluseurat. Palveluilla edistetään asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistään terveys- ja sosiaalisia haittoja.

Alan vaatimukset

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa ja mahdollistaa hyvin siirtymisen alan työtehtävästä toiseen. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä jatko-opintoihin sekä toimia yrittäjänä.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot 

Ammatillinen perustutkinto

 • Liikunnanohjauksen perustutkinto
  • liikunnan palvelutuotannon osaamisala, liikuntaneuvoja
  • valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala, liikuntaneuvoja
  • terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala, liikuntaneuvoja

Ammattitutkinnot

 • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Liikuntaneuvoja (AT), Valmentaja
  • Liikunnan osaamisala
  • Valmennuksen osaamisala
 • Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto, Liikuntapaikkojenhoitaja

Erikoisammattitutkinnot

 • Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto
 • Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.


Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnot

Matkailu- ja ravitsemisalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat osaamisen erilaisiin ja monipuolisiin palvelutehtäviin matkailus-, majoitus- ja ravitsemisalalla. Alalla tuotat palveluja ja tuotteita asiakaslähtöisesti asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. Palveluilla voit vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Työtehtävät ja työpaikat

Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa. Alalla voit siirtyä työtehtävästä toiseen, myös etenemismahdollisuudet alan esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin ovat hyvät. Alan työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • matkailukeskukset ja -yritykset
 • matka- ja matkailutoimistot
 • hotellit ja muut majoitusyritykset
 • laivat
 • ravintolat, kahvilat, catering-toimipaikat ja -yritykset
 • koulu, hoito- ja hoivalaitokset.

Alan vaatimukset

Alalla tarvitset hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Olet myynti- ja palveluhenkinen ja asennoidut myönteisesti ja vastuuntuntoisesti työhösi ja asiakkaisiin. Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Alan työtehtävissä edellytetään riittävää fyysistä kuntoa, ja elintarvikelaki asettaa vaatimuksia alalla työskentelevän terveydentilasta ja pukeutumisesta.

Erilaiset ruoka-aineallergiat ja eettiset vakaumukset voivat rajoittaa osaamisen hankkimista tutkinnon aikana työpaikoilla sekä vaikuttaa työelämässä toimimiseen käytännössä. Lisätietoja voi kysyä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Matkailualan perustutkinto
  • majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija
  • matkapalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija
  • matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
  • asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija
  • ruokapalvelun osaamisala, kokki

Ammattitutkinnot

 • Matkailupalvelujen ammattitutkinto
 • Opastuspalvelujen ammattitutkinto
 • Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
  • Baarin asiakaspalvelun osaamisala, Baarimestari
  • Ravintolan asiakaspalvelun osaamisala, Tarjoilija (AT)
 • Ruokapalvelujen ammattitutkinto
  • Ravintolaruoanvalmistuksen osaamisala, Ravintolakokki
  • Suurtalousruoanvalmistuksen osaamisala, Suurtalouskokki

Erikoisammattitutkinnot

 • Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tutustu tutkintojen perusteisiin 

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.


Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkinnot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Voit suuntautua kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon valitun osaamisalan mukaisesti.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaneena osaat toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Voit suuntautua henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaa suunnitella ja johtaa vastuualueesi palvelutuotantoa sekä ylläpitää ja kehittää vastuualueesi asiakkuuksia. Osaat vastata palvelun laadun toteuttamisesta ja kehittämisestä asiakaskohteessa sekä johtaa vastuualueesi toiminnan kannattavuutta. Osaat myös toimia esimiehenä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, ennakoida henkilöstötarpeen ja rekrytoida henkilöstöä. Osaat organisoida henkilöstön perehdytyksen sekä kehittää omaa ja työyhteisösi osaamista.

Työtehtävät ja työpaikat

Alan osa-alueet ovat entistä voimakkaammin kytköksissä toisiinsa. Esimerkiksi puhtausalan ammattilaisten tehtäviin voi kuulua toimitilapalveluihin laskettavia kokousjärjestelyjä tai kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä kuten ovien lukitsemista. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia esimiestehtävissä kiinteistönhoidossa, kotityöpalveluissa ja puhtausalalla. Lisäksi tutkinnon suorittanut voi toimia kiinteistönhoidon ja puhtausalan asiantuntijana kiinteistöissä ja niiden suunnittelussa tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen työmäärämitoituksessa.

Alan vaatimukset

Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Hakeminen

Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
  • kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja
  • kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja
  • toimitilahuollon osaamisala, toimitilahuoltaja

Ammattitutkinnot

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
  • Kiinteistöhoidon osaamisala, Kiinteistönhoitaja (AT), Tekninen kiinteistönhoitaja
  • Kotityöpalveluiden osaamisala, Henkilökohtainen avustaja, Kodinhuoltaja (AT)
  • Toimitilahuollon osaamisala, Laitoishuoltaja, Toimitilahuoltaja (AT)

Erikoisammattitutkinnot

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen ennen tutkinnon poistumista, voit suorittaa sen loppuun vuoteen 2021 asti. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin 

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.


Seurakunta- ja hautauspalvelualan tutkinnot

Seurakunta- ja hautauspalvelualalle on sijoitettu toisella asteella ainoastaan yksi tutkinto: Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto. 

Työtehtävät ja työpaikat

Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittaneena voit työskennellä esimerkiksi suntion, seurakuntamestarin, vahtimestarin tai hautausmaanhoitajan tehtävissä eri kirkkokuntiin kuuluvissa seurakunnissa tai seurakuntayhtymissä. Voit toimia esimerkiksi kirkossa, seurakuntatalossa, siunauskappelissa, krematoriossa tai hautausmaalla suntiona tai vahtimestarina. Lisäksi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä, joka tarjoaa seurakunnille kiinteistönhoito-, siivous- ja juhla- ja hautaustoimen palveluja.

Hautauspalvelun osaamisalan suorittaneena voit toimia työntekijänä hautaustoimistossa asiakaspalvelutehtävissä, huolehtia vainajien kuljetusjärjestelyistä, opastaa hautaustoimistossa asiakasta perunkirjoitukseen ja kuolinpesän pankkiasioihin liittyvissä kysymyksissä tai hoitaa hautaustoimiston viestintä- ja markkinointitehtäviä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada valmiuksia yrittäjyyteen hautauspalvelualalla.

Alan vaatimukset

Seurakuntapalvelun osaamisalan valinneena osaat järjestää kirkon tai seurakunnan tilan jumalanpalvelusta ja kirkollisia toimituksia varten. Lisäksi osaat luoda edellytykset hengelliselle toiminnalle, huolehtia tilojen siisteydestä ja turvallisuudesta ja ottaa työssä huomioon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ja irtaimiston valvonta- ja hoitovelvoitteet sekä ohjata tilojen käyttäjiä. Osaat toimia yhteistyössä hautaustoimistojen ja muiden hautauksesta vastaavien yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien tiedot ja taidot.

Hautauspalvelun osaamisalan valinneena osaat tehdä asiakaspalvelu- ja myyntityötä hautaustoimistossa sekä järjestää hautaukseen liittyvät toimenpiteet. Osaat hoitaa uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden. Osaat myös varmistaa hautauspalveluprosessin ja viestinnän sujuvuuden. Lisäksi hallitset valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien tiedot ja taidot.

Hakeminen

Alan koulutukseen voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

Ammattitutkinnot

 • Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
  • Seurakuntapalvelun osaamisala, Suntio
  • Hautauspalvelun osaamisala, Hautaustoimistotyöntekijä