Skip to content

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammatillisessa koulutuksessa

Lähihoitaja antaa sängyn reunalla istuvalla vuodepotilaalle juotavaa. Kuva: Olli Häkämies

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen sekä lääkealan ja hammastekniikan työtehtävissä tarvittava osaaminen.

Työpaikkoja on mm. sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, liikunta-alan palveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Työllistyä voi myös lääke- ja hammastekniikan sekä hius- ja kauneudenhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkoja alalla ovat esimerkiksi:

 • terveyskeskukset
 • sairaalat
 • kuntoutuskodit
 • lääkäriasemat
 • suun terveydenhuollon yksiköt ja hammaslaboratoriot
 • apteekit
 • liikuntatoimen yksiköt ja
 • sosiaalihuollon työyksiköt, kuten vanhus-, päihde- ja vammaistyön sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt.

Samoin työpaikkana voi olla asiakkaan koti tai erilaiset kodinomaiset ympäristöt, liikunta- ja urheiluseurat sekä hius- ja kauneushoitolat.

Palveluilla edistetään asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistään terveys- ja sosiaalisia haittoja, lisätään ihmisten turvallisuutta sekä tuotetaan kauneutta ja mielihyvää, esteettisiä kokemuksia ja viihtyvyyttä.

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Alan ammattilainen toimii ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä noudattaen. Hän ottaa työssään huomioon turvallisuuden ja asennoituu työhönsä vastuuntuntoisesti. Ala edellyttää ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa ja mahdollistaa hyvin siirtymisen alan työtehtävästä toiseen. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä jatko-opintoihin sekä toimia yrittäjänä.

Lähihoitajaopiskelijat mittaavat verenpainetta.Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Alan työllisyysnäkymät ovat pääosin erittäin hyvät, ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoiman tarve voi vaihdella alueellisesti ja ammattikohtaisesti. Työ voi tehtävän ja toimipaikan mukaan olla joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja valitse sen jälkeen sinua kiinnostava ala. Klikkaa tutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan tutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hammastekniikan perustutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
  • hiusten hoidon ja muotoilun osaamisala
  • ihon hoidon osaamisala
  • kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala
  • parran muotoilun osaamisala
 • Hiusalan perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kauneudenhoitoalan perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
  • apteekkialan osaamisala
  • lääkealan osaamisala
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
  • ensihoidon osaamisala
  • jalkojenhoidon osaamisala
  • kuntoutuksen osaamisala
  • lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • suun terveydenhoidon osaamisala
  • vammaistyön osaamisala
  • vanhustyön osaamisala
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Välinehuoltoalan perustutkinto

Ammattitutkinnot 

 • Hierojan ammattitutkinto
 • Hiusalan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kipsausalan ammattitutkinto
 • Liikunnan ammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto
 • Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Päihdetyön ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Valmentajan ammattitutkinto
 • Välinehuoltajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot  

 • Hierojan erikoisammattitutkinto
 • Hiusalan erikoisammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto
 • Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kipsimestarin erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • > Uusi tutkinto 1.8.2018: Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.1.2018: Valmennuksen erikoisammattitutkinto
 • Valmentajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja saat oppilaitoksilta.