Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala ammatillisessa koulutuksessa

Lähihoitaja antaa sängyn reunalla istuvalla vuodepotilaalle juotavaa. Kuva: Olli Häkämies

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen sekä lääkealan ja hammastekniikan työtehtävissä tarvittava osaaminen.

Työpaikkoja on mm. sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, liikunta-, lääke- ja hammastekniikan sekä hius- ja kauneudenhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Sellaisia ovat

 • terveyskeskukset
 • sairaalat
 • kuntoutuskodit
 • lääkäriasemat
 • suun terveydenhuollon yksiköt ja hammaslaboratoriot
 • apteekit
 • liikuntatoimen yksiköt ja
 • sosiaalihuollon työyksiköt, kuten vanhus-, päihde- ja vammaistyön sekä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt.

Samoin työpaikkana voi olla asiakkaan koti tai erilaiset kodinomaiset ympäristöt, liikunta- ja urheiluseurat sekä hius- ja kauneushoitolat.

Palveluilla edistetään asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistään terveys- ja sosiaalisia haittoja, lisätään ihmisten turvallisuutta sekä tuotetaan kauneutta ja mielihyvää, esteettisiä kokemuksia ja viihtyvyyttä.

Alalla tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Alan ammattilainen toimii ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä noudattaen. Hän ottaa työssään huomioon turvallisuuden ja asennoituu työhönsä vastuuntuntoisesti. Ala edellyttää ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta.

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa ja mahdollistaa hyvin siirtymisen alan työtehtävästä toiseen. Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä jatko-opintoihin sekä toimia yrittäjänä.

Lähihoitajaopiskelijat mittaavat verenpainetta.Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Alan työllisyysnäkymät ovat pääosin erittäin hyvät, ja ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Työvoiman tarve voi vaihdella alueellisesti ja ammattikohtaisesti. Työ voi tehtävän ja toimipaikan mukaan olla joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hammastekniikan perustutkinto
 • Hiusalan perustutkinto
 • Kauneudenhoitoalan perustutkinto
 • Liikunnanohjauksen perustutkinto
 • Lääkealan perustutkinto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Ammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

 • Hierojan ammattitutkinto
 • Hiusalan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kipsausalan ammattitutkinto
 • Liikunnan ammattitutkinto
 • Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Optiikkahiojan ammattitutkinto > poistui 31.7.2016!
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Päihdetyön ammattitutkinto
 • Valmentajan ammattitutkinto
 • Välinehuoltajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot  (vain aikuiskoulutuksena)

 • Hierojan erikoisammattitutkinto
 • Hiusalan erikoisammattitutkinto
 • Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
 • Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto > poistui 31.7.2016!
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Valmentajan erikoisammattitutkinto
 • Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksilta.