Skip to content

Opoille-sivut on uusittu ja linkki sivuille löytyy nyt ylävalikosta!  

 

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennuksen opiskelija naulaa lautakehikkoa. Kuvaaja Jyrki Vesa

Rakennusalan tutkinnoilla saavutetaan rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen sekä rakennetun ympäristön kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta.

Rakennustyömaiden työt eroavat luonteeltaan oleellisesti massateollisuudesta. Yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapiirustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Rakennusala on ollut varsin kiinteästi sidoksissa talouselämän suhdanteisiin, mutta nyt alalla on tapahtunut muutos, koska korjausrakentaminen ja järjestelmien huolto ovat lisääntyneet merkittävästi. Nämä työt ovat riippumattomia rakentamisen suhdanteista ja ovat taanneet alalle aikaisempaa tasaisemman työtilanteen.

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen määritellään vaatimukset terveydentilaan. Katso lisää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatillinen perustutkinto

 • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
 • Maanmittausalan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto

Ammattitutkinto (vain aikuiskoulutuksena)

 • Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto
 • Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
 • Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
 • Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
 • Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto
 • Kylmäasentajan ammattitutkinto
 • Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
 • Maanmittausalan ammattitutkinto
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Putkiasentajan ammattitutkinto
 • Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
 • Rakennustuotannon ammattitutkinto
 • Rakennustuotealan ammattitutkinto
 • Talonrakennusalan ammattitutkinto
 • Teknisen eristäjän ammattitutkinto
 • Vesihuoltoalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

 • Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
 • Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
 • Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
 • Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammatti tutkinto
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto