Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Talonrakennuksen opiskelija naulaa lautakehikkoa. Kuvaaja Jyrki Vesa

Rakennusalan tutkinnoilla saavutetaan rakennusten sekä infrarakenteiden rakentamisvaiheen sekä rakennetun ympäristön kunnossapidon tehtävissä tarvittava osaaminen. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta.

Rakennustyömaiden työt eroavat luonteeltaan oleellisesti massateollisuudesta. Yksilölliset rakennushankkeet toteutetaan suunnitelmapiirustusten ja -asiakirjojen mukaan lopullisissa paikoissaan. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt kaikkein raskaimpia työvaiheita, mutta silti rakennustyömaalla työskentely edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Rakennusala on ollut varsin kiinteästi sidoksissa talouselämän suhdanteisiin, mutta nyt alalla on tapahtunut muutos, koska korjausrakentaminen ja järjestelmien huolto ovat lisääntyneet merkittävästi. Nämä työt ovat riippumattomia rakentamisen suhdanteista ja ovat taanneet alalle aikaisempaa tasaisemman työtilanteen.

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutukseen määritellään vaatimukset terveydentilaan. Katso lisää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä, niin voit tutustua tarkemmin tutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Kiinteistöpalvelujen perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Maanmittausalan perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
  • kivialan osaamisala
  • maarakennuksen osaamisala
  • maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
  • talonrakennuksen osaamisala
 • Talotekniikan perustutkinto
  • eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala
  • ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
  • kylmäasennuksen osaamisala
  • putkiasennuksen osaamisala

Ammattitutkinto

 • Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto
 • Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
 • Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
 • Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Kylmäasentajan ammattitutkinto
 • Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
 • Maanmittausalan ammattitutkinto
 • Maarakennusalan ammattitutkinto
 • Putkiasentajan ammattitutkinto
 • Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
 • Rakennustuotannon ammattitutkinto
 • Rakennustuotealan ammattitutkinto
 • Talonrakennusalan ammattitutkinto
 • Teknisen eristäjän ammattitutkinto
 • Vesihuoltoalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
 • Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
 • Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
 • Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
 • Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammatti tutkinto
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksilta.