Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Konetekniikan opiskelija hitsaa. Kuva: Jyrki Vesa

Kone-, metalli- ja energiatekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan erityisesti teknologiateollisuuden työtehtävissä vaadittavaa osaamista, mutta osaaminen on hyödynnettävissä myös muiden toimialojen tuotantotehtävissä sekä yleisesti teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä.

Tuotevalmistuksessa tehdään osien koneistustöitä työstökoneilla ja yhä useammin robotisoiduissa työstökeskussoluissa. Levyosia valmistetaan numeerisesti ohjatuilla levytyökoneilla ja automaattisilla levytyökeskuksilla. Osia liitetään yhteen hitsaamalla käsivaraisesti, mekanisoidusti ja roboteilla. Teknologiateollisuudessa on myös erittäin monipuolisia koneiden ja laitteiden kokoonpanotehtäviä. Ylläpito- ja kunnossapitotehtävät sisältävät käytön ja kunnon valvontaa ja niihin liittyvää mittaamista sekä koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien asennuksia.

Monipuolista ja vahvaa erityisosaamista vaativat teknologiateollisuuden työtehtävät tulevat säilymään ja erityisosaamisalueilla jopa lisääntymään. Koneiden ja laitteiden kauppaan liittyvä palvelu laajenee, mikä lisää erityisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviä hallitsevien monipuolisten osaajien tarvetta.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan tutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 

 • > Uusi tutkinto 1.8.2017: Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
  • asennuksen ja automaation osaamisala
  • tuotantotekniikan osaamisala
  • valimotekniikan osaamisala
 • Kone- ja metallialan perustutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Kaivosalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

 • Hissiasentajan ammattitutkinto
 • Kaivosalan ammattitutkinto
 • Koneenasentajan ammattitutkinto
 • Koneistajan ammattitutkinto
 • Laivanrakennusalan ammattitutkinto
 • Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto
 • Levyalan ammattitutkinto
 • Metallien jalostuksen ammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
 • Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
 • Valajan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Valumallin valmistajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
 • Valajamestarin erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
 • Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2018

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksilta.