Skip to content

Opoille-sivut on uusittu ja linkki sivuille löytyy nyt ylävalikosta!  

 

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Konetekniikan opiskelija hitsaa. Kuva: Jyrki Vesa

Kone-, metalli- ja energiatekniikan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutetaan erityisesti teknologiateollisuuden työtehtävissä vaadittavaa osaamista, mutta osaaminen on hyödynnettävissä myös muiden toimialojen tuotantotehtävissä sekä yleisesti teollisuuslaitosten ja kiinteistöjen ylläpito- ja kunnossapitotehtävissä.

Tuotevalmistuksessa tehdään osien koneistustöitä työstökoneilla ja yhä useammin robotisoiduissa työstökeskussoluissa. Levyosia valmistetaan numeerisesti ohjatuilla levytyökoneilla ja automaattisilla levytyökeskuksilla. Osia liitetään yhteen hitsaamalla käsivaraisesti, mekanisoidusti ja roboteilla. Teknologiateollisuudessa on myös erittäin monipuolisia koneiden ja laitteiden kokoonpanotehtäviä. Ylläpito- ja kunnossapitotehtävät sisältävät käytön ja kunnon valvontaa ja niihin liittyvää mittaamista sekä koneiden, laitteiden ja automaatiojärjestelmien asennuksia.

Monipuolista ja vahvaa erityisosaamista vaativat teknologiateollisuuden työtehtävät tulevat säilymään ja erityisosaamisalueilla jopa lisääntymään. Koneiden ja laitteiden kauppaan liittyvä palvelu laajenee, mikä lisää erityisesti asennus- ja kunnossapitotehtäviä hallitsevien monipuolisten osaajien tarvetta.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Ammatilliseen perustutkintoon haetaan yhteishaun kautta. Näyttötutkintoon hakeutuvat tai jo tutkinnon suorittaneet hakevat suoraan oppilaitokseen.

 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto > 1.8.2017 alkaen
  • asennuksen ja automaation osaamisala
  • tuotantotekniikan osaamisala
  • valimotekniikan osaamisala
 • Kone- ja metallialan perustutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Kaivosalan perustutkinto

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Hissiasentajan ammattitutkinto
 • Hitsaajan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2016!
 • Kaivosalan ammattitutkinto
 • Koneenasentajan ammattitutkinto
 • Koneistajan ammattitutkinto
 • Laivanrakennusalan ammattitutkinto
 • Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto > 1.1.2017 alkaen!
 • Levyalan ammattitutkinto
 • Levytekniikan ammattitutkinto > poistuu 31.12.2016!
 • Metallien jalostuksen ammattitutkinto
 • Rakennustuotannon ammattitutkinto > poistui 31.7.2016!
 • Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
 • Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
 • Valajan ammattitutkinto
 • Valumallin valmistajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot suoritetaan aina näyttötutkintoina ja niihin hakeudutaan suoraan oppilaitokseen.

 • Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
 • Levytyömestarin erikoisammattitutkinto
 • Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto
 • Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
 • Valajamestarin erikoisammattitutkinto
 • Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
 • Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto > 1.1.2017 alkaen!

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun 3 vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksilta.