Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Paperiprosessinhoitaja käyttää paperikonetta.

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka kattaa kemianteollisuuteen, metsäteollisuuteen, puutuoteteollisuuteen, muovi‑ ja kumiteollisuuteen ja pintakäsittelyyn liittyvät ammattialat.

Jos suoritat prosessi‑, kemian‑ ja materiaalitekniikan tutkinnon (perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) voit hoitaa

 • prosessiteollisuuden tuotannon ohjaus‑, valvonta‑ ja kunnossapitotehtäviä
 • tuotantoprosessien seurantaa ja laadunvalvontaa, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Jos suoritat puu-, muovi- ja kumituotevalmistuksen tai pintakäsittelyn tutkinnon, veneenrakennuksen ja verhoilu-sisustusalan perustutkinnon, tehtäviisi voi kuulua

 • työvälineiden ja tuotanto- ja työstökoneiden käyttöä
 • ohjelmointia automaattisissa tuotantolinjoissa ja robotisoiduissa tuotantosoluissa.

Jos suoritat jonkin rakennusten pintakäsittelytehtäviin liittyvän tutkinnon, työtehtäviisi voi kuulua

 • maalaamista ja tapetointia
 • rakennepintojen pinnoittamista
 • laminaatti- ja parkettiasennuksia.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä tutustuaksesi tutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

 • Laboratorioalan perustutkinto
 • Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Puualan perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto
  • > uusi 1.8.2018: Lattianpäällystyksen osaamisala
  • metallituotteiden pintakäsittelyn osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • > uusi 1.8.2018: Rakennusmaalauksen osaamisala
  • rakennusten pintakäsittelyn osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • > uusi 1.8.2018: Teollisen pintakäsittelyn osaamisala
  • > uusi 1.8.2018: Tuotemaalauksen osaamisala
 • Prosessiteollisuuden perustutkinto
  • biotekniikan osaamisala
  • kemiantekniikan osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • > uusi 1.8.2018: Kemianteollisuuden osaamisala
  • levyteollisuuden osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • metallien jalostuksen osaamisala
  • paperiteollisuuden osaamisala
  • sahateollisuuden osaamisala > poistuu 31.7.2018
  • > uusi 1.8.2018: Valimotekniikan osaamisala
 • Veneenrakennuksen perustutkinto > poistuu 31.7.2018
 • Uusi tutkinto 1.8.2018: Veneenrakennusalan perustutkinto
 • Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto > poistuu 31.7.2018:

Ammattitutkinnot

 • Kemianteollisuuden ammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
 • Kumialan ammattitutkinto
 • Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
 • Levyalan ammattitutkinto
 • Maalarin ammattitutkinto
 • Muovimekaanikon ammattitutkinto
 • Paperiteollisuuden ammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • > Uusi tutkinto 1.8.2017: Prosessiteollisuuden ammattitutkinto
 • Puualan ammattitutkinto
 • Saha-alan ammattitutkinto
 • Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
 • Veneenrakennusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Levymestarin erikoisammattitutkinto
 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
 • Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto > poistuu 31.7.2017
 • Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
 • > Uusi tutkinto 1.8.2017: Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto
 • Puualan erikoisammattitutkinto
 • Sahamestarin erikoisammattitutkinto
 • Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto