Skip to content

Haku perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin 23.5.-25.7. 

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnolla sekä ammatti- että erikoisammattitutkinnoilla saavutetaan edellä mainituissa tehtävissä vaadittua osaamista.

Alan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaativia ja jatkuvasti kehittyviä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Asiakaspalvelu kuuluu olennaisena osana sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaan. Sähkö- ja automaatioalalla työskentely vaatii vastuuntuntoa ja huolellisuutta. Alan ammattilaisen on sisäistettävä sähköturvallisuus ja laatuajattelu, niin että asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti ja luotettavasti.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

Linkki vie hakutulossivulle, josta löydät koulutukset ja voit halutessasi rajata hakua sijainnin tai pohjakoulutuksen mukaan.

Ammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

Aikuiskoulutuksena suoritettavat ammattitutkinnot löydät Opintopolusta syksyllä 2014. Siihen asti ne löytyvät parhaiten oppilaitosten sivuilta.

 • Automaatioasentajan ammattitutkinto
 • Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
 • Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
 • Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
 • Sähköasentajan ammattitutkinto
 • Sähköteollisuuden ammattitutkinto
 • Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
 • Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot  (vain aikuiskoulutuksena)

Aikuiskoulutuksena suoritettavat erikoisammattitutkinnot löydät Opintopolusta syksyllä 2014. Siihen asti ne löytyvät parhaiten oppilaitosten sivuilta.

 • Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
 • Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
 • Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
 • Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto