Skip to content

Terveys- ja hyvinvointialat ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnoilla (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) saavutat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan ja hammastekniikan työtehtävissä tarvittava osaaminen. Voit edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta.

Työtehtävät ja työpaikat: Voit työskennellä muun muassa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palveluja tarjoavissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Lisäksi voit työllistyä lääke- ja hammastekniikan tarjoavissa yrityksissä. Työpaikkoja alalla ovat esimerkiksi:

 • terveyskeskukset
 • sairaalat
 • kuntoutuskodit
 • lääkäriasemat
 • suun terveydenhuollon yksiköt ja hammaslaboratoriot.

Työ on asiakaslähtöistä ja vaihtelevaa. Alalla voit siirtyä työtehtävästä toiseen, edetä jatko-opintoihin ja toimia yrittäjänä. Alan työllisyysnäkymät ovat pääosin hyvät. Voit tehdä tehtävän ja toimipaikan mukaan joko päivätyötä tai vuorotyötä.

Alan vaatimukset: Alalla tarvitset hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja sekä joustavuutta ja järjestelykykyä. Noudatat alan ammattietiikkaa, tietoperustaa ja säädöksiä. Otat työssäsi huomioon turvallisuuden ja asennoidut työhön vastuuntuntoisesti. Sinulla on hyvää ihmistuntemusta, hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Alan lainsäädäntö asettaa terveydentilavaatimuksia.

Hakeminen: Ammatillisiin perustutkintoihin voit hakea kevään yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voit hakea kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin.

Katso kaikki kevään yhteishakuun kuuluvat ammatilliset perustutkinnot 
Voit rajata hakutuloksen muun muassa alan tai alueen mukaan.

Ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset perustutkinnot

 • Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti
 • Lääkealan perustutkinto
  • apteekkialan osaamisala, lääketeknikko
  • lääkealan osaamisala, lääketeknikko
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
  • jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
  • mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
  • perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja
  • sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja
  • suunhoidon osaamisala, lähihoitaja
  • vammaistyön osaamisala, lähihoitaja
 • Välinehuoltoalan perustutkintovälinehuoltaja

Ammattitutkinnot

 • Hieronnan ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Optiikkahiojan ammattitutkinto
 • Terveysalan ammattitutkinto
 • Hierojan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Kipsausalan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Välinehuoltajan ammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Erikoisammattitutkinnot

 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Hierojan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti
 • Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto > 31.12.2018 asti

Jos aloitat tutkinnon suorittamisen ennen tutkinnon poistumista, voit suorittaa sen loppuun vuoteen 2021 asti. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.

Tutustu tutkintojen perusteisiin

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

ePerusteissa on tiedot kunkin tutkinnon osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä. Voit etsiä tietoja ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.