Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Turvallisuusala ammatillisessa koulutuksessa

Paloauto Studia-messuilla. Kuva: Sampo Utriainen

Turvallisuusala koostuu pelastustoimen, vankeinhoidon ja vartiointialan tutkinnoista. Näiden tutkintojen osaamisvaatimukset vaihtelevat ammateittain, kuten myös työtehtävien edellyttämät ominaisuudet.

Löydät tutkinnot Opintopolun koulutushaun avulla valitsemalla rajaimeksi Tekniikka ja liikenne > Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus. Voit myös kirjoittaa hakukenttään turvallisuusala.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatilliset perustutkinnot

  • Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijalta vaaditaan tietty terveystila, katso terveydelliset vaatimukset.

Turvallisuusalan muu ammatillinen koulutus

Turvallisuusalan muu ammatillinen koulutus ei välttämättä anna samanlaista jatko-opintokelpoisuutta korkeakouluihin kuin 120 opintoviikon laajuinen ammatillinen perustutkinto. Tarkista jatko-opintokelpoisuudet suoraan oppilaitoksista.

  • Pelastajatutkinnon (90 ov) ja hätäkeskuspäivystäjätutkinnon (90 ov) voi suorittaa Pelastusopistossa   www.pelastusopisto.fi
  • Vankeinhoidon perustutkinnon (53 ov) voi suorittaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa www.rskk.fi

Ammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

  • Nuohoojan ammattitutkinto
  • Vartijan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot  (vain aikuiskoulutuksena)

  • Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
  • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto