Skip to content

Turvallisuusala ammatillisessa koulutuksessa

Paloauto Studia-messuilla. Kuva: Sampo Utriainen

Turvallisuusala koostuu pelastustoimen, vankeinhoidon ja vartiointialan tutkinnoista.

Ammatilliset tutkinnot

Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sisältyvät opetushallinnon tutkintorakenteeseen.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa tutkinnon nimeä, niin voit tutustua tutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatillinen perustutkinto

  • Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinnon opiskelijalta vaaditaan tietty terveystila, katso terveydelliset vaatimukset.

Ammattitutkinnot 

  • Nuohoojan ammattitutkinto
  • Vartijan ammattitutkinto > poistuu 31.7.2018

Erikoisammattitutkinnot

  • Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
  • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusalan muut ammatilliset tutkinnot

  • Pelastajatutkinnon (90 opintopistettä, op), alipäällystötutkinnon (60 op) hätäkeskuspäivystäjätutkinnon (90 op) voi suorittaa Pelastusopistossa   www.pelastusopisto.fi
  • Rikosseuraamusalan tutkinto (Vartija, 90 op) voi suorittaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa www.rskk.fi

Turvallisuusalan muu ammatillinen koulutus ei välttämättä anna samanlaista jatko-opintokelpoisuutta korkeakouluihin kuin 180 osaamispisteen laajuinen ammatillinen perustutkinto. Tarkista jatko-opintokelpoisuudet suoraan koulutusta antavilta oppilaitoksilta.