Skip to content

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ammatillisessa koulutuksessa

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoilla (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) työllistytään erilaisiin elinkeinoelämän tehtäviin, jotka liittyvät asiakaspalveluun, kauppaan, toimistotehtäviin tai hallintoon.

Liiketalouden alalla tarvitaan yleistä liiketaloudellista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Liiketalouden ammattilaiset ovat luotettavia, laatutietoisia, oma-aloitteisia sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisiä, joustavia ja järjestelykykyisiä, ja he suhtautuvat työhönsä ja asiakkaisiin myönteisesti ja vastuuntuntoisesti. Taloudellisen ajattelun hallinta on liiketalouden alalle tyypillistä.

Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa, ja alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen.

Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi. Alan työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä kirjastot ja tietopalveluyritykset.

Alan työllisyysnäkymät ovat joustavat ja hyvät. Alan tutkinnoissa tuotettua ja osoitettua osaamista voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla. Yleisesti alan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Joidenkin tutkintojen ammattialoilla on tapahtumassa sukupolvenvaihdoksia, mikä osaltaan turvaa ammattitaitonsa osoittaneen henkilön työllistymisen.

Ammatilliset tutkinnot

Tässä esitellään tutkintorakenteeseen sisältyvät perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä 31.7.2018 asti tapahtuvat muutokset tutkintorakenteeseen.

Tutkintojen perusteet ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan alan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, tee kuten yllä, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatillinen perustutkinto

 • Uusi tutkinto 1.8.2018: Liiketoiminnan perustutkinto
 • Liiketalouden perustutkinto > poistuu 31.7.2018

Ammattitutkinnot

 • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
 • Finanssialan ammattitutkinto
 • > uusi tutkinto 1.8.2017: Isännöinnin ammattitutkinto
 • Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 • Myynnin ammattitutkinto
 • Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
 • Sihteerin ammattitutkinto
 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • Tullialan ammattitutkinto
 • Ulkomaankaupan ammattitutkinto
 • Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto > poistuu 31.12.2017
 • Virastomestarin ammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
 • Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
 • Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
 • Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Rakenteesta poistuvan tutkinnon voi suorittaa loppuun kolmen vuoden siirtymäajalla. Lisätietoja oppilaitoksista.