Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala ammatillisessa koulutuksessa

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan tutkinnoilla (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) työllistytään erilaisiin elinkeinoelämän tehtäviin, jotka liittyvät asiakaspalveluun, kauppaan, toimistotehtäviin tai hallintoon.

Liiketalouden alalla tarvitaan yleistä liiketaloudellista osaamista, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja tietoteknistä osaamista. Liiketalouden ammattilaiset ovat luotettavia, laatutietoisia, oma-aloitteisia sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisiä, joustavia ja järjestelykykyisiä, ja he suhtautuvat työhönsä ja asiakkaisiin myönteisesti ja vastuuntuntoisesti. Taloudellisen ajattelun hallinta on liiketalouden alalle tyypillistä.

Ala on kansainvälinen ja edellyttää hyvää kielitaitoa sekä kulttuurien tuntemusta. Työ on asiakaslähtöistä, monipuolista ja vaihtelevaa, ja alan sisällä on usein mahdollista siirtyä työtehtävästä toiseen.

Alalla on hyvät mahdollisuudet edetä esimiestehtäviin ja kansainvälisiin tehtäviin sekä ryhtyä yrittäjäksi. Alan työpaikkoja ovat mm. vähittäis- tai tukkukaupat, palveluja tuottavat, myyvät tai välittävät yritykset, julkishallinnon organisaatiot, toimistot ja virastot, pankit ja vakuutusyhtiöt sekä kirjastot ja tietopalveluyritykset.

Alan työllisyysnäkymät ovat joustavat ja hyvät. Alan tutkinnoissa tuotettua ja osoitettua osaamista voidaan hyödyntää laajasti elinkeinoelämän kaikilla sektoreilla. Yleisesti alan ammattitaitoiselle työvoimalle on kysyntää. Joidenkin tutkintojen ammattialoilla on tapahtumassa sukupolvenvaihdoksia, mikä osaltaan turvaa ammattitaitonsa osoittaneen henkilön työllistymisen.

Ammatilliset tutkinnot ePerusteet-palvelussa

Tutustu tutkintojen perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Tee näin: Aloita valitsemalla Ammatillinen peruskoulutus ja sen jälkeen sinua kiinnostavan koulutusalan. Koulutusalan sisällä voit valita myös opintoalan. Klikkaa perustutkinnon nimeä, ja pääset tutustumaan perustutkintoon ja sen osiin.

Tee samoin, jos haluat tutustua aikuisten näyttötutkintoihin, mutta valitse ensin Ammatillinen aikuiskoulutus.

Ammatillinen perustutkinto

 • Liiketalouden perustutkinto (katso osaamisalat ja tutkintonimike koulutuksen kuvauksessa)

Ammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

 • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto
 • Finanssialan ammattitutkinto
 • Isännöinnin ammattitutkinto > 1.8.2017 alkaen
 • Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto
 • Lähiesimiestyön ammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
 • Myynnin ammattitutkinto
 • Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto
 • Sihteerin ammattitutkinto
 • Taloushallinnon ammattitutkinto
 • Tullialan ammattitutkinto
 • Ulkomaankaupan ammattitutkinto
 • Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
 • Virastomestarin ammattitutkinto
 • Yrittäjän ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot (vain aikuiskoulutuksena)

 • Isännöinnin erikoisammattitutkinto > 1.8.2017 alkaen!
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto
 • Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
 • Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
 • Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
 • Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto