Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaun 2. hakuaika 15.3.2017 klo 8—5.4.2017 klo 15. Tutustu koulutuksiin.

 

Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 15.3. klo 8.00 – 5.4. klo 15.00. Lue lisää hausta.
 

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Oppilaat tekevät ryhmätyötä koulun kirjastossa. Kuva: Olli Häkämies

Hae pohjakoulutustasi vastaavaan koulutukseen

Peruskoulupohjainen koulutus

Sinut voidaan valita peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen, jos

 • olet suorittanut peruskoulun
 • olet suorittanut peruskoulua vastaavan koulutuksen ulkomailla.

Peruskoulun jälkeen haet ammatilliseen koulutukseen kevään yhteishaussa. Ammatillisten oppilaitosten tammikuussa alkaville koulutuksille haet jokaiseen koulutukseen erikseen.

Jos olet suorittanut peruskoulua vastaavan koulutuksen muualla kuin Suomessa, sinut voidaan valita peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Toimi näin:

 • Hae yhteishaussa
 • Kun hakulomakkeella kysytään tutkintoa, jolla haet koulutukseen, valitse Ulkomailla suoritettu koulutus
 • Toimita kopiot todistuksista suoraan oppilaitokseen ennen hakuajan päättymistä.

Oppilaitos arvioi erikseen koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista.

Huomaathan, että:

 • Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Voit hakea suoraan oppilaitokseen jo tutkinnon suorittaneille tarkoitetuissa erillishauissa tai ammatilliseen aikuiskoulutukseen.  Lisätietoja saat oppilaitoksilta.
 • Jos olet käynyt lukion, et voi hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin.

Lukiopohjainen koulutus

Voit hakea lukiopohjaiseen ammatilliseen perustutkintoon, jos olet suorittanut lukion oppimäärän.

Jos olet suorittanut lukiota vastaavan koulutuksen ulkomailla, sinut voidaan valita lukiopohjaiseen ammatilliseen koulutukseen harkintaan perustuvan valinnan kautta. Toimi näin:

 • Hae yhteishaussa
 • Kun hakulomakkeella kysytään tutkintoa, jolla haet koulutukseen, valitse Ulkomailla suoritettu koulutus
 • Toimita kopiot todistuksista suoraan oppilaitokseen ennen hakuajan päättymistä

Oppilaitos arvioi erikseen koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opinnoista.

Huomaathan, että:

 • Jos olet suorittanut lukion tai ylioppilastutkinnon, et voi hakea peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen.
 • Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Voit hakea suoraan oppilaitokseen jo tutkinnon suorittaneille tarkoitetuissa erillishauissa tai ammatilliseen aikuiskoulutukseen.