Skip to content

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäisen yhteishaun koulutustarjonta on julkaistu uudessa Opintopolussa. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan ja lue lisää hakemisesta.

Syksystä 2021 alkaen löydät kaikki korkeakoulujen yhteishaut ja erillishaut tutkintoon johtaviin koulutuksiin uudesta Opintopolusta. Tutustu korkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutustarjontaan uudessa Opintopolussa.

Opintopolun puhelinneuvonta on suljettu 1.9.-30.11.2021. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä muiden perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen liittyvät haku- ja valintakysymykset osoitteeseen neuvonta@opintopolku.fi

Useampi tutkinto lisäopinnoilla: kaksoistutkinto

""

Useamman tutkinnon suorittaminen, jota kutsutaan myös kaksoistutkinnoksi, tarkoittaa käytännössä että suoritat samanaikaisesti ammatillisten opintojen ohella myös lukio-opintoja. Jos haluat ammatillisen koulutuksen lisäksi suorittaa ylioppilastutkinnon, sinun on opiskeltava vähintään neljä lukion ainetta. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Valitset kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: 

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • yksi vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • reaaliaineessa järjestettävä koe.

Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Ylioppilastutkinnon lisäksi voit suorittaa myös koko lukion oppimäärän. Lue lisää ylioppilastutkinnon suorittamisesta ja siihen tulevista muutoksista vuonna 2022

Kun suoritat useamman tutkinnon samanaikaisesti opiskeluaika on kolme tai neljä vuotta tutkinnosta riippuen. Lukio-opintojen rytmitys ammatillisten opintojen kanssa vaihtelee myös aloittain. Voit opiskella täysinä lukiojaksoina tai samanaikaisesti ammatillisten opintojen kanssa.

Miten opiskelu käytännössä onnistuu?

Lisäopintojen suorittaminen on vaativaa, mutta oppilaitoksissa pyritään helpottamaan ja lyhentämään opintojasi esimerkiksi niin, että yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion vastaavilla aineilla. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot tekevät yhteistyötä, jotta lisäopintojen ainevalinnat ja eri opintojen yhteensovittaminen onnistuu. Opiskelet yleensä lähialueen lukiossa lähiopetuksessa. Oppilaitokset voivat myös tarjonta opintoja etä- ja monimuoto-opiskeluna.

Katso video kaksoistutkinnon suorittamisesta

Mitä muuta hyötyä lisäopinnoista on?

Lisäopinnoilla voit suorittaa kahta tai useampaa tutkintoa samanaikaisesti, mutta voit valita myös yksittäisiä opintoja muissa oppilaitoksissa tai koulumuodoissa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä lisäopintojen hyödyistä:

  • voit syventää ja laajentaa omaa ammattitaitoasi valitsemalla muiden oppilaitosten opintoja
  • saat paremmat edellytykset työelämää varten
  • parannat jatko-opiskelumahdollisuuksiasi esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossalisäopintosi voidaan osittain laskea hyväksi jatko-opiskeluissa.

Miten koulutukseen haetaan?

Haet ammatilliseen perustutkintoon yhteishaun kautta.  Jotkut oppilaitokset ilmoittavat hakulomakkeella ammatillisen perustutkinnon yhteydessä, että kyse on koulutuksesta jossa voi suorittaa myös lukion. Merkitset ruksilla hakulomakkeelle, että olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta.

Lisäopintojen valinta on kuitenkin aina mahdollista ja yksilöllinen valinta, ja niistä voidaan oppilaitoksessa sopia myös opintojen aikana.

Lisätietoja

Lisätietoa useamman tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.