Skip to content

Useampi tutkinto lisäopinnoilla: kaksoistutkinto

Opiskelijat tekevät kirjallisia tehtäviä.

Useamman tutkinnon suorittaminen, jota tässä kutsutaan myös kaksoistutkinnoksi, tarkoittaa käytännössä että suoritat lisäopintojen kautta samanaikaisesti opintoja eri koulutuksista. Jos haluat ammatillisen koulutuksen lisäksi suorittaa ylioppilastutkinnon, sinun on opiskeltava vähintään neljä lukion ainetta. Voit suorittaa myös koko lukion oppimäärän. 

Opiskeluaika on kolme tai neljä vuotta tutkinnosta riippuen. Lukio-opintojen rytmitys ammatillisten opintojen kanssa vaihtelee myös aloittain. Opiskelu voi tapahtua täysinä lukiojaksoina tai limitettynä ammatillisten opintojen kanssa.

Miten opiskelu käytännössä onnistuu?

Lisäopintojen suorittaminen on vaativaa, mutta oppilaitoksissa pyritään helpottamaan ja lyhentämään opintojasi esimerkiksi niin, että yhteisten aineiden opinnot voi korvata lukion vastaavilla aineilla. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot tekevät yhteistyötä, jotta lisäopintojen ainevalinnat ja eri opintojen yhteensovittaminen onnistuu. Opiskelet yleensä lähialueen lukiossa lähiopetuksessa. Oppilaitokset voivat myös tarjonta opintoja etä- ja monimuoto-opiskeluna.

Katso video kaksoistutkinnon suorittamisesta

Mitä muuta hyötyä lisäopinnoista on?

Lisäopinnoilla voit suorittaa kahta tai useampaa tutkintoa samanaikaisesti, mutta voit valita myös yksittäisiä opintoja muissa oppilaitoksissa tai koulumuodoissa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä lisäopintojen hyödyistä:

  • voit syventää ja laajentaa omaa ammattitaitoasi valitsemalla muiden oppilaitosten opintoja
  • saat paremmat edellytykset työelämää varten
  • parannat jatko-opiskelumahdollisuuksiasi esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossalisäopintosi voidaan osittain laskea hyväksi jatko-opiskeluissa.

Miten koulutukseen haetaan?

Haet ammatilliseen perustutkintoon yhteishaun kautta.  Jotkut oppilaitokset ilmoittavat hakulomakkeella ammatillisen perustutkinnon yhteydessä, että kyse on koulutuksesta jossa voi suorittaa myös lukion. Merkitset ruksilla hakulomakkeelle, että olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta.

Lisäopintojen valinta on kuitenkin aina mahdollista ja yksilöllinen valinta, ja niistä voidaan oppilaitoksessa sopia myös opintojen aikana.

Lisätietoja

Lisätietoa useamman tutkinnon suorittamisesta saat oppilaitoksilta.