Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Ammatillinen opettajankoulutus

Opettajaopiskelijat istuvat luonnolla kuuntelemassa opettajaa.

Pedagoginen kelpoisuus  ι Opintojen sisältö ι Haku opettajankoulutukseen ι Ammatillisten aineiden opettaja  ι Yhteisten aineiden opettaja ι Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa ι Ulkomailla suoritettu tutkinto ι Valintaperusteet

Kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut järjestävät ammatillista opettajankoulutusta. Koulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja niille, jotka aikovat näihin tehtäviin.

Ammatillinen opettajankoulutus on luonteeltaan aikuisopiskelua. Opinnot järjestetään verkko-opintoina tai monimuoto-opiskeluna. Voit opiskella työn ohella ja suorittaa opinnot 1­–1,5 vuodessa. Koulutusta järjestetään suomeksi ja englanniksi useilla eri paikkakunnilla. Lisätietoja löydät opettajakorkeakoulujen sivuilta.

Pedagoginen kelpoisuus

Ammatillinen opettajankoulutus (opettajan pedagogiset opinnot 60 op) antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin sekä ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan virkaan/tehtävään että muiden oppilaitosten opetustehtäviin.

Pedagogisen kelpoisuuden lisäksi opettajan tulee täyttää myös muita kelpoisuusvaatimuksia. Muut kelpoisuusehdot vaihtelevat eri kouluasteilla/oppilaitoksissa/opetustehtävissä ja voivat koskea tutkintoa, opetettavien aineiden opintojen laajuuksia ja ammattialan käytännön työkokemusta.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen sisältö

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opintoihin kuuluu

  • kasvatustieteellisiä perusopintoja
  • ammattipedagogisia opintoja
  • muita opintoja ja
  • opetusharjoittelua.

Haku ammatilliseen opettajankoulutukseen

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa valintaryhmiä ovat koulutusalat. Haet siinä koulutusalakohtaisessa valintaryhmässä, johon hakukelpoisuuden antava tutkintosi kuuluu.

Jos sinulla esimerkiksi on tutkinto äidinkielestä, haet Humanistiset alat valintaryhmässä. Jos olet opiskellut ammattikorkeakoulussa insinööriksi, haet Tekniikan alat valintaryhmässä. Opiskelijat valitaan koulutusalakohtaisista valintaryhmistä hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Lisäksi opettajakorkeakouluilla voi olla englanninkielisiä ryhmiä tai muita erillisryhmiä, jotka muodostavat omat valintaryhmänsä.

Valintakoetta ei ole.

Voit hakea kahteen opettajakorkeakouluun, ja asetat koulutukset hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen.

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan sekä ammatillisten tutkinnon osien että yhteisten tutkinnon osien (esimerkiksi kielet, matematiikka) opettajia. Hakukelpoisuuden antavan tutkintosi pääaine määrittää, kumpaan näistä kuulut.

Ammatillisten tutkinnon osien opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

  • soveltuva korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja
  • vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialalta.

Jos haet sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla, työkokemusta vaaditaan viisi vuotta.

Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan kokemusta tutkintosi alaa vastaavalta ammattialalta.

Yhteisten tutkinnon osien opettajahakijoiden hakukelpoisuus:

  • ylempi korkeakoulututkinto tai joissain tapauksissa soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto

Yhteisten opintojen opettajahakijoilta ei vaadita oman ammattialan työkokemusta.

Jos sinulla ei ole korkeakoulututkintoa ja työskentelet ammatillisten tutkinnon osien opettajana

Jos et ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta työskentelet ammatillisten tutkinnon osien opettajana ja sinulla on vähintään viisi vuotta ammattialasi työkokemusta, saatat täyttää opettajankoulutuksen hakukelpoisuusvaatimukset.

Kysy lisätietoja ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakijapalveluista.

Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos olet suorittanut tutkinnon muualla kuin Suomessa, tutkintosi pitää  rinnastaa suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Opetushallitus tekee päätöksen tutkinnon tason rinnastamisesta suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Lue lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta Opetushallituksen sivuilta.

Tarkemmat tiedot hakukelpoisuusvaatimuksista löydät valintaperusteista.

Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteet

Opettajakorkeakoulut noudattavat opiskelijavalinnassa samoja hakukelpoisuusvaatimuksia ja yhteisiä valintaperusteita. Kirjoita etusivulla Etsi koulutuksia tästä -kenttään ammatillinen opettajankoulutus ja paina Hae. Valintaperusteet löytyvät avaamalla koulutuslinkin.

Saat lisätietoja valintaperusteista ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakijapalveluista.