Skip to content

Yhteishaku ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin 21.2.–14.3. klo 15.00. 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Musiikin Managerointi

Kohderyhmä 

Musiikkibisneksen parissa toimivat ammattilaiset jotka haluavat syventää osaamistaan manageroinnista.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 19.1.-31.12.2017

Koulutuksen tavoite

1. Manageriosaamisen pohjan laajentaminen suomalaisessa musiikkikentässä. Erityisesti panostetaan kansainväliseen managerointiin ja sopimusosaamiseen. 2. Uuden tutkimustiedon tuottaminen suomalaiseen musiikkiteollisuuteen. Painopistealueina omat mm hinnoitteluosaamisen ja palveluiden tuotteistamisen kehittäminen sekä artistibrändiosaaminen. 3.Tulevaisuusajattelun juurruttaminen manageriammattikuntaan ja välillisesti koko musiikkiteollisuuteen.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu


Big Data Analytics

Kohderyhmä

The intended student for the program is someone with prior work experience in the field of software development with programming-related tasks and who wants to attain competences in Big Data Analytics. The training is intended for those who have completed an engineering degree or another applicable science degree and those which the UAS otherwise deem to have sufficient knowledge and skills. Specialization studies will be held at a master’s degree level.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 ects, 1.4.2017-31.3.2018

Koulutuksen tavoite

Big Data Analytics competence will give the students an in-depth understanding of how to make use of data in order to create insights, and also further the students’ ability to plan, create and evaluate analytics-enabled services with built-in intelligence. The program is arranged so that students can rapidly gain a broad understanding of the essential concepts of big data analytics; descriptive, predictive, and prescriptive machine learning modelling. The program emphasizes the importance of understanding how to build analytical solutions with production level code.

Ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada Ab


Kyberturvallisuus

Kohderyhmä 

Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 20.1.2017 – 30.11.2017

Koulutuksen tavoite

Opinnot suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot kyberturvallisuudesta ja sen merkityksestä yhteiskunnalle. Hän kykenee parantamaan yrityksen kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, suojaamaan järjestelmiä ja tietoa erilaisilta uhkilta. Hän kykenee laatimaan yritykselle kyberturvallisuuspolitiikan sekä todentamaan sen mukaiset vaatimukset käytännössä. Tavoitteena on parantaa niin pienten, keskisuurten kuin suurien yritysten henkilöstön kyberturvallisuustietämystä ja -valmiuksia.

Ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu


Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus

Kohderyhmä 

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimineet tietotekniikan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset kyberturvallisuusosaamisen tiedot ja taidot. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet insinöörin tai soveltuvan ammattikorkeakouluntasoisen tutkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto 

30 op, kesto ei vielä tiedossa.

Koulutuksen tavoite

Tavoitteena on lisätä erikoistumiskoulutukseen osallistuvien ammatillista osaamista sekä vastata yrityselämän osaamisen kehittämisen tarpeisiin kyberturvallisuuden alalla erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Koulutukseen sisältyy myös sopimuksen mukaisesti kyberturvallisuusliiketoimintaa käsittelevä alue, joka lisää osallistujien liiketoimintaosaamista ja -valmiuksia.

 Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu Oy


Lastensuojelutyö

Kohderyhmä

Sosionomit, jotka työskentelevät lastensuojelun tehtävissä.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, toteutetaan lv. 2017-2018

 Koulutuksen tavoite 

Lisätietoja

 Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu


Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, jotka työskentelevät syöpäpotilaan hoitoketjun eri vaiheissa.

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, toteutetaan lv. 2017-2018

Koulutuksen tavoite

Lisätietoja

Ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu