Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Mitä AMK:ssa voi opiskella?

Sairaanhoitajaopiskelijat seisovat potilasvuoteen vieressa. Kuva: Olli Häkämies Löydät tietoa ammattikorkeakoulujen Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Emme päivitä tätä sivua enää.

Ammattikorkeakouluopintoja järjestetään seuraavilla aloilla

 • Humanistinen ala
 • Kasvatusala
 • Kauppa ja hallinto (liiketalous, johdon assistenttityö ja kielet)
 • Maa- ja metsätalous
 • Palvelualat (kauneudenhoito, kirjasto- ja tietopalvelut, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu, merenkulku, turvallisuus)
 • Sosiaaliala
 • Taiteet ja kulttuuri
 • Tekniikka, teollisuus ja rakentaminen
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Tietojenkäsittely, tieto- ja viestintätekniikka (ICT) ja kirjasto- ja tietopalvelut

Ammattikorkeakoulut päättävät koulutustensa opetussuunnitelmista itsenäisesti. Samannimisen koulutuksen sisällössä voi eri ammattikorkeakouluissa olla muun muassa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, joten kannattaa vertailla, minkä ammattikorkeakoulun koulutus vastaa parhaiten omia mielenkiinnon kohteitasi.

Yhteishaussa mukana olevat ammattikorkeakoulujen koulutukset ovat

 • amk-tutkintoon johtavaa koulutusta päätoimisina tai työn ohessa suoritettavina opintoina
 • ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta

Lisäksi ammatillisilla opettajakorkeakouluilla on oma yhteinen hakunsa.