Skip to content

Kaikki korkeakoulujen kevään yhteishauissa sekä useimmat erillishauissa olevat koulutukset ovat uudessa Opintopolussa.

Klikkaa tästä ja lue, mitä koulutuksia löydät uudesta ja mitä vanhasta Opintopolusta. 

Perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan uudessa yhteishaussa. Hakuaika on 22.2.-22.3.2022. 
Haku järjestetään uudessa Opintopolussa. Lue lisää uudesta yhteishausta ja kokeile harjoittelulomaketta!

Kauppa ja hallinto ammattikorkeakoulussa

""

Liiketalous  ι Johdon assistenttityö ja kielet ι Ylempi AMK-tutkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuu tradenomeja. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Perusopinnot luovat pohjan omaan ammattialaan, jota syvennetään ammattiopinnoissa. Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, jossa pääsee soveltamaan opittuja asioita ja hankkimaan tietoja yrityksen toiminnasta käytännössä. Harjoittelu tarjoaa yleensä myös hyvän mahdollisuuden löytää pysyvä työpaikka. Viidentoista opintopisteen opinnäytetyö tehdään usein yrityksen toimeksiannosta ja se osaltaan tukee opiskelijoiden erikoistumista valitsemalleen osa-alueelle.

Hakijalta edellytetään lukion suorittamista tai ammatillista perustutkintoa. Myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa väylän opintoihimme myös niille, joilta puuttuu tuo vaadittava pohjakoulutus.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon voit opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tradenomi-tutkinto antaa laajan liiketoimintaosaamisen

Liiketalous

Liiketalouden koulutuksessa opiskelija saavuttaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen kattaen yrityksen ja organisaatioiden toiminnan keskeiset piirteet. Opiskelija on myös perehtynyt alaan kuuluvaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lisäksi opiskelija on saanut syvällisempää osaamista ammattikorkeakoulun tarjoamilla erikoisalueilla.

Näitä voivat olla esimerkiksi

 • henkilöstöhallinto ja johtaminen
 • yritysjuridiikka
 • julkishallinto
 • kansainvälinen liiketoiminta
 • logistiikka
 • mainonta
 • markkinointi
 • myynti
 • rahoitus
 • taloushallinto
 • sekä yrittäjyys.

Opiskelu on monipuolista ja siinä yhdistyy käytännön tekeminen ja sitä tukevan riittävän teorian opiskelu. Opetus toteutetaan monipuolisin menetelmin hyödyntäen mm. lähiopetusta, itsenäistä työskentelyä, ryhmissä työskentelyä ja verkko-opetusta. Ammatillisia valmiuksia kehitetään tiimityö-, vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa hiovien ryhmätöiden ja yrityksille tehtävien projektien avulla. Tutkintoon kuuluvia opintoja on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, mikä edistää kansainvälistä uraa. Tutkinnon voi opiskella suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Liiketalouden opinnot sopivat sinulle, jos olet kiinnostunut liiketoiminnasta, yritysten toiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä. Sinua odottavat monipuoliset työtehtävät erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa organisaatioissa ja julkishallinnossa, usein eri kielillä ja eri kulttuureissa. On myös tärkeää, että olet kiinnostunut siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu, sillä liiketoiminnan kautta rakennetaan tulevaisuutta – joko olemassa olevan yritystoiminnan tai oman yrittäjyyden avulla.

Johdon assistenttityö ja kielet

Johdon assistenttityön ja kielten koulutuksessa opiskelija saavuttaa ainutlaatuisen yhdistelmän kielten, viestinnän, liiketalouden ja assistenttityön osaamista. Ohjelma valmentaa työskentelyyn monialaisissa ja kansainvälisissä työtehtävissä. Tutkinnon voi suorittaa suomen tai englannin kielellä.

Liiketoiminnan logistiikka

Katso palvelualat

Tietojenkäsittely

Katso tietojenkäsittely ja tieto- ja viestintätekniikka

Turvallisuus

Katso Palvelualat

Kirjasto- ja tietopalveluala 

Katso tietojenkäsittely ja tieto- ja viestintätekniikka

Katso koulutukset

Katso kaupan ja hallinnon alan mmattikorkeakoulututkinnot Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Voit hakea ylempään amk-tutkintoon, jos sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä
 • edellä mainitun tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus.

Koulutusohjelmista valmistuvien tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration.

Katso koulutukset

Katso kaupan ja hallinnon alan ylemmät ammattikorkeakoulu Opintopolussa. Linkki vie hakutulossivulle.