Skip to content

Kulttuuriala ammattikorkeakouluissa

Tekstiilisuunnittelija piirtää kaava työpöydän ääressä. Kuva: Olli Häkämies

Kulttuurialalta voi valmistua kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon. Kulttuuriala kattaa lähes kaikkien luovien alojen koulutuksen.

Media-alan koulutukseen sisältyy mm.

 • elokuva ja televisio
 • journalismi
 • animaatio
 • peli-, av- ja internettuotanto
 • kustannusala
 • mainosala
 • yritys- ja yhteisöviestintä

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin medianomikoulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Esittävän taiteen ja musiikin alan koulukseen sisältyy

 • teatteri- ja nukketeatteriala
 • sirkus
 • tanssinopettaja
 • pop/jazz-musiikki, muusikko ja musiikkipedagogi

Muotoilun alan koulutukseen sisältyy mm.

 • teollinen muotoilu
 • sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
 • tekstiili- ja vaatetussuunnittelu sekä
 • taideteollinen suunnittelu kuten korumuotoilu.

Tutustu tarjolla oleviin muotoilun alan koulutuksiin Opintopolussa. Linkki vie hakutuloslistalle.

Kulttuurialalle kuuluvat myös kuvataiteen, valokuvan, konservoinnin, restauroinnin, kulttuurituotannon ja vaatetusalan koulutukset. Kulttuurialalla on yksitoista eri tutkintonimikettä. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittaa neljässä vuodessa.

Mitä opinnot sisältävät?

Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Monet kulttuurin koulutusyksiköt ovat opiskelijamäärältään pieniä, ja kullakin yksiköllä on oma, toisista selkeästi poikkeava profiilinsa ja luonteensa.

Koulutuksen lähtökohdat vaihtelevat oman alueen elinkeinoelämän tarpeista valtakunnallisiin ja osin kansainvälisiin koulutustehtäviin. Opetuksen sisältöjä, tavoitteita ja muotoja painotetaan korkeakoulun omien pedagogisten tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistä kulttuurialan koulutusyksiköille on vahva kehityshakuisuus, jatkuva oman toiminnan arviointi ja laadun kehittämispyrkimys sekä monipuolinen vuorovaikutus ja yhteistyö elinkeinoelämän ja kulttuurikentän kanssa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa 60 tai 90 opintopisteen laajuinen ylempi AMK-tutkinto, joka antaa valmiudet toimia vaativissa työelämän kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kestää 1-2 vuotta. Keskeisen osan opintoja muodostaa työelämälähtöinen opinnäytetyö.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla on sama kelpoisuus julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla.

Tutustu tarjolla oleviin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurialan koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistaan.