Skip to content

Korkeakoulujen yhteishaku päättyy 20.9. klo 15. Tallenna hakulomakkeesi ennen  hakuajan päättymistä.  Tutustu haussa oleviin koulutuksiin.

 

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Luonnontieteiden ala ammattikorkeakoulussa

Tietojenkäsittelyn opiskelijat työskentelevät tietokoneella

Luonnontieteiden alalta  tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistuu liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike on tradenomi. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittaminen kestää 3,5 vuotta.

Tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi kasvaminen alkaa perusopinnoiila. Osaamista syvennetään ammattiopinnoilla. Koulutukseen kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, jossa pääsee soveltamaan opittuja asioita ja hankkimaan tietoja yrityksen toiminnasta käytännössä. Harjoittelu tarjoaa yleensä myös hyvän mahdollisuuden löytää pysyvä työpaikka. Viidentoista opintopisteen opinnäytetyö tehdään usein yrityksen toimeksiannosta ja se osaltaan tukee opiskelijoiden erikoistumista valitsemalleen osa-alueelle.

Hakijalta edellytetään lukion suorittamista tai ammatillista perustutkintoa. Myös ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneilla on mahdollisuus hakea ammattikorkeakouluun. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa väylän opintoihimme myös niille, joilta puuttuu tuo vaadittava pohjakoulutus.

Tutkinnon voit opiskella suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muistathan, että englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi-helmikuussa.

Tietojenkäsittely

Tietojenkäsittelyn koulutus mahdollistaa sijoittumisen myös muihin kuin liiketalouden tietojenkäsittelyn työtehtäviin. Koulutuksen alkuvaiheissa opiskelija tiimiytyy ja oppii toimimaan projekteissa. Tällöin hän saa myös perustiedot toimisto-ohjelmien käytöstä, ohjelmoinnista, www-tuotannosta, tietoverkoista ja tietokannoista. Näiden jälkeen hän suuntautuu erikoisalalleen ja saa syvällisemmät tiedot valitsemaltaan alueelta. Eri ammattikorkeakouluissa on tarjolla esimerkiksi seuraavia suuntautumisvaihtoehtoja: pelituotanto, ohjelmistotuotanto, tietoliikenne, digimediatuotanto ja tietotekniikkayrittäjyys.

Jos opiskelijaa kiinnostavat tietokoneet, tiimissä työskentely, projektit, alati uuden oppiminen ja sovellusten sekä palvelujen kehittäminen, hänelle hyvin soveltuva ala voi olla juuri tietojenkäsittely. Ala kehittyy ja osaaminen uusiutuu nopeasti koko ajan, joten jokaisen on pidettävä huoli pätevyydestään.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen saaneet sijoittuvat hyvin monenlaisin ja monentasoisiin esimies-, asiantuntija-, tuotanto- ja palvelutehtäviin niin yritysmaailmassa kuin julkisella sektorillakin. Heitä työskentelee erilaisten sovellusten ja palvelujen tuottamis- ja kehittämistehtävissä, testauksessa, ylläpidossa sekä myynti-, asiakaspalvelu- ja johtotehtävissä. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi projektipäällikkö, sovellussuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, web designer, järjestelmäasiantuntija, projektikoordinaattori tai it-tukihenkilö.

Tutustu Opintopolussa tarjolla oleviin tietojenkäsittelyn koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tarjoaa mahdollisuuden jatkaa opintoja kolmen vuoden työskentelyn jälkeen. Se on rinnakkainen tutkinto yliopistojen maisteritutkinnoille.

Ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen keskeisenä piirteenä on yritysten toiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä, jonka voi suorittaa työn ohessa. Koulutuksiin hakevilta edellytetään kolmen vuoden työkokemus ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Koulutuksista valmistuvien tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen tutkintonimike Master of Business Administration.

Linkin takaa löydät tällä hetkellä Opintopolussa tarjolla olevat tietojenkäsittelyn ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot.