Skip to content

Lisähaku ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishaun vapaille paikoille. Katso koulutukset

Lisähaku perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten vapaille paikoille. Katso koulutukset

 

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ammattikorkeakoulussa

Restonomiopiskelija työskentelee opetusravintolan keittiössä. Kuva: Olli Häkämies

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon nimike on restonomi (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä.  Alaa voi opiskella suomeksi, ruotsiksi  ja englanniksi. Englanninkielisen koulutuksen yhteishaku on vuosittain jo tammi–helmikuussa.

Alalla on asiakaspalvelu- ja esimiestehtäviä sekä palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen painottuvia tehtäviä erilaisissa työympäristöissä usein monikulttuurisissa ja kansainvälisissä työyhteisöissä.

Mitä opinnot sisältävät?

Koulutuksen sisällöt painottuvat ammattikorkeakouluittain eri tavoin. Kaikille yhteistä kuitenkin ovat palvelukulttuuriosaaminen, liiketoimintaosaaminen, työyhteisöosaaminen ja kansainvälisyysosaaminen. Opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä.

Opiskelu on projektimaista ja yhteistyö työelämän kanssa on tiivistä. Harjoittelujaksot (30 op) lujittavat käytännön ammattitaitoa, vahvistavat liiketaloudellista osaamista sekä suuntaavat asiantuntijuuden kehittymistä yksilöllisesti. Opinnäytetyössä (15 op) opiskelijat syventävät omaa erikoistumistaan ja soveltavat oppimiaan tietoja ja taitoja.

Matkailu- ja ravitsemisalan perusopinnoissa edistetään muun muassa viestinnällisiä ja vuorovaikutustaitoja sekä alan perustaitoja. Ammattiopinnot painottuvat asiakas- ja palveluprosessien kehittämiseen ja johtamiseen sekä palvelutuotteiden kehittämiseen.

Koulutuksen erikoistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi matkailu-, majoitus-, ravitsemis-, ohjelma-, elintarvike- ja toimitilapalvelut. Koska opintojen sisällöt ja suuntautumiset vaihtelevat, hakuvaiheessa kannattaa tutustua tarkasti eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan.

Voit toimia esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

 • avainasiakaspäällikkö
 • baariesimies
 • hotellinjohtaja, hotellipäällikkö
 • kaupan tai tukun tuotepäällikkö tai tuoteryhmävastaava tai asiakasryhmävastaava
 • kehittämispäällikkö
 • keittiöpäällikkö
 • koulutus- ja opetustehtävät
 • markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, Sales Promotor, Marketing Manager
 • matkasihteeri
 • ohjelmapalvelutuottaja tai tapahtuma-assistentti
 • palvelupäällikkö, Service Manager
 • projektipäällikkö, Project Manager
 • puhtauspalvelupäällikkö
 • päivittäistavarakaupan osastovastaava tai osastopäällikkö
 • ravintolaesimies
 • ravintolapäällikkö
 • Restaurant Manager
 • ruokapalveluesimies, ruoka- ja puhtauspalveluesimies
 • ruokapalveluyksikön johtaja
 • siivouspäällikkö
 • suunnittelija
 • tiimijohtaja, Team Manager
 • tuotekehittäjä
 • vastaanottopäällikkö
 • vuoropäällikkö
 • yrittäjä.

Katso koulutukset

Tutustu eri ammattikorkeakoulututkinnot Restonomi AMK.

Linkki vie hakutuloslistalle, josta voit halutessasi rajata hakutuloksia vasemman palstan rajausehdoilla.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (90 op), restonomi (ylempi AMK) antaa valmiudet toimia alan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Opinnot syventävät työyhteisöjen ja niiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa tarvittavaa osaamista.

Tutustu koulutuksiin

Katso ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, Restonomi YAMK.

Linkki vie hakutuloslistalle, josta voit halutessasi rajata hakutuloksia vasemman palstan rajausehdoilla.